Національна школа суддів України

Наукові посібники Національної школи суддів України


Завантажити
Майже щоденно діти різного віку стикаються з величезною кількістю правопорушень щодо них, а відтак – із численними заходами протидії системи правосуддя цим явищам. Загальна нетерпимість до кримінальних проявів, на жаль, вже не формується суспільною мораллю, засобами виховання у дитячих та дорослих колективах. Інколи, особливо у ЗМІ, навпаки, пропагуються прояви екстремізму та нетерпимості до людини через її расову, релігійну, етнічну, соціальну приналежність. При цьому діти, легко переймаючи «загальний нарратив»,виступають не стільки безпосередніми виконавцями кримінальних чи адміністративних правопорушень, скільки свідками їх готування, вчинення чи скоєння, а також потерпають від їх наслідків як постраждалі. Загалом участь дітей у досудовому розслідуванні і судових процесах за такого соціального й емоційного фону часто стає для них доволі травматичним досвідом та, як наслідок, негативно впливає на процеси формування людського потенціалу української нації.  

Завантажити
Ці методичні рекомендації розроблені з метою надати допомогу розробникам і викладачам (тренерам) спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді щодо адаптації курсів до проведення онлайн-занять відповідно до Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Розробка цих методичних рекомендацій відбувалася на основі Методичних рекомендацій для тренерів щодо розроблення та проведення тренінгів (2017 р., авторський колектив: Т. Фулей, Н. Буруковська, Т. Будниченко, Г. Савченко) та з урахуванням Стратегії розвитку суддівської освіти в Україні на 2021-2025 роки, Київських рекомендацій про зміст та методологію суддівської освіти з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини, окремих результатів робочої зустрічі працівників Національної школи суддів України, яка відбулася 3-4 червня 2021 р. за сприяння проєкту “Підтримка професійного навчання суддів”, що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні, та напрацювань відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти НШСУ щодо дослідження способів адаптації навчальних матеріалів для викладання в онлайн-режимі.

Завантажити

У посібнику висвітлюються питання нормативно-правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції в Україні та Європейському Союзі (ЄС) і перспективи його розвитку. Особливу увагу присвячено судовій практиці із розгляду порушень законодавства у сфері захисту економічної конкуренції та інструментам і способам доказування недобросовісної конкуренції, антиконкурентнихузгоджених дій та зловживання монопольним становищем.

Посібник розрахований на широке коло зацікавлених осіб: суддів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, викладачів та науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями захисту економічної конкуренції.

Завантажити

Посібник присвячено розгляду поняття державної допомоги суб’єктам господарювання і відповідного нормативно-правового регулювання в Європейському Союзі (ЄС) та Україні. Особливу увагу приділено стандартам ЄС, формам та критеріям допустимості державної допомоги, а також розгляду справ, що стосуються державної допомоги Судом Європейського Союзу.

Посібник спрямований на підвищення обізнаності і розуміння концепції державної допомоги, вимог і керівних принципів регулювання зазначеної сфери.

Посібник розрахований на широке коло зацікавлених осіб: суддів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, викладачів та науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями державної допомоги суб’єктам господарювання.Завантажити

Посібник знайомить читачів із концепцією заходів торговельного захисту, нормативно-правовою базою і міжнародними стандартами, що регулюють цю сферу, а також висвітлює питання взаємозв’язку між торговельним захистом і конкурентною політикою. Особливу увагу приділено аналізу практики розгляду справ у сфері торговельного захисту Суду Європейського Союзу.

Метою цього посібника є ознайомлення із різними типами заходів торговельного захисту, умовами і вимогами їх застосування, аспектами судового розгляду заходів торговельного захисту, включаючи питання стандартів перегляду.

Посібник розрахований на широке коло зацікавлених осіб: суддів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, викладачів та науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародної торгівлі.

Завантажити

Матеріали посібника адресовано наставникам (суддям-коучам) та учасникам процесу наставництва. Розкриває теорію і практику інституту наставництва і застосування в суддівській освіті.

Завантажити
Це третє, суттєво доповнене видання, що було підготовлене для проведення серії тренінгів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Національною школою суддів України у співпраці з Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України в межах проєкту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що у 2014-2018 роках реалізовувався Координатором проектів ОБСЄ за фінансової підтримки Уряду Канади. У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які є найбільш важливими під час розгляду справ у порядку адміністративного судочинства, розкриті в окремих рішеннях ЄСПЛ, які ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд (стаття 6), права власності (стаття 1 Першого протоколу), права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), свободи вираження поглядів (стаття 10), свободи зібрань та об’єднань (стаття 11), свободи пересування (стаття 2 Протоколу № 4), а також реалізації прав без дискримінації (стаття 14 та стаття 1 Протоколу № 12).

Завантажити
Науково-методичний посібник підготовлено із врахуванням сучасних інноваційних, інтерактивних тенденцій в освіті, на основі узагальнення та опрацювання значного досвіду розробок, апробацій, проведення тренінгів для тренерів, викладання курсів, тощо. Посібник містить якісно нові авторські науково-методичні розробки та підходи у навчанні з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Основну увагу приділено підбору найбільш оптимальних та ефективних методів навчання дорослої високофахової авдиторії відповідно до досягнення навчальних цілей. Рекомендований для використання у процесі підготовки суддів та спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також може бути корисним під час складання ними кваліфікаційного іспиту. Посібник також стане в нагоді представникам інших правничих професій, які розробляють та проводять тренінги з питань застосування Конвенції та практики ЄСПЛ.

Завантажити
Це видання розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи, в межах роботи Проєкту Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні, що має на меті зміцнити роль медіа, їхню свободу та безпеку, а також суспільне мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві.


Завантажити
Подолання ґендерних стереотипів
при здійсненні правосуддя

Завантажити

Цей Посібник підготовлено в межах проєкту «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» програми «Партнерство заради належного врядування» (етап ІІ) Ради Європи / Євросоюзу, що фінансується Європейським Союзом та Радою Європи. Погляди та думки, наведені в цьому документі, належать безпосередньо головним авторам, їх не потрібно вважати такими, що відображають офіційну позицію Європейського Союзу та/або Ради Європи, та/або Національної школи суддів України.

Завантажити

У посібнику здійснено огляд судової практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній. Авторами здійснено загальну характеристику правопорушень, передбачених ст. 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 159-1 Кримінального кодексу України, а також проаналізовано судові рішення щодо притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Звертається увага на проблемні аспекти застосування норм матеріального та процесуального права, надаються рекомендації для їх подолання та забезпечення єдності судової практики.

Завантажити

Збірник праць друкується за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні права та їх захист адміністративним судом». Висвітлено сучасні тенденції судового розгляду соціальних спорів у контексті підходів до поняття соціальні права, зокрема, право на пенсію, що існують в науці, рішеннях Конституційного Суду України, судовій національній практиці, практиці Європейського суду з прав людини та Європейського комітету з соціальних прав. Окреслено пріоритетні напрями подальшого вдосконалення процесуального законодавства задля забезпечення ефективності механізму судового захисту прав та інтересів особи у соціальній сфері в умовах європейських і євроатлантичних прагнень.

Видання розраховане на суддів, науковців, адвокатів, працівників державних органів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами судового розгляду соціальних спорів.

Верховний Суд не несе відповідальності за зміст цієї публікації. Погляди, висловлені у цій публікації, відображають особисту точку зору авторів і не є офіційною позицією Верховного Суду.

Збірник надруковано в межах діяльності проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні».


Завантажити

Видання цієї публікації здійснено за підтримки Ради Європи в межах Проєкту «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» на запит Верховного Суду. Погляди, викладені в цьому збірнику, належать авторам цієї роботи і не можуть за жодних обставин вважатися такими, що виражають офіційну позицію Ради Європи.


                   Завантажити

Цей посібник було створено для усіх працівників судової системи України, які у той чи інший спосіб беруть участь у процесах управління судами: від етапу планування та будівництва нового чи переобладнання вже існуючого суду, до щоденних функцій, які виконують професійні судді та працівники апарату суду. Серед іншого, управління судами враховує питання розумного розподілу приміщень (зонування), встановлення спеціального обладнання і меблів, впровадження належної культури праці, високих стандартів надання послуг відвідувачам суду шляхом встановлення перед працівниками апарату суду конкретних завдань та затвердження належних процедур їх успішного виконання, організації підвищення кваліфікації працівників апарату та налагодження управління щоденними процесами, зокрема через їх оптимізацію. Ця сфера також передбачає ефективну комунікацію із користувачами судових послуг, сторонами у судових справах, їхніми адвокатами, свідками та громадськістю в цілому.

Завантажити

У виданні викладено вимоги до розроблення, укладання та оформлення тестових і практичних завдань для потреб кваліфікаційного оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді, відбіркового та кваліфікаційного іспитів кандидатів на посаду судді, поточного  і підсумкового контролів успішності виконання програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

Методичні рекомендації підготовлені для розробників, рецензентів і експертів тестових матеріалів, науковців, кандидатів на посаду судді та суддів; усіх, хто цікавиться проблемами тестування як критеріями встановлення рівня професійної компетентності суддів (кандидатів на посаду судді).Завантажити

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТРЕНІНГУ 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З МАЛОЛІТНІМИ / НЕПОВНОЛІТНІМИ УЧАСНИКАМИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ»У вересні 2020 року вийшов друком посібник для суддів «Місцеві вибори 2020» розроблений Національною школою суддів спільно з IFES Україна. У посібнику узагальнено та висвітлено міжнародні стандарти у сфері виборів, зміст положень Конституції України, Виборчого кодексу України, інших законів та прийнятих з метою реалізації їх положень підзаконних актів з питань організації підготовки та проведення місцевих виборів. Особлива увага приділена новелам правового регулювання. Досліджена практика застосування відповідних правових актів судами під час врегулювання виборчих спорів. Зокрема, розкрито питання виборчих систем,територіальної організації місцевих виборів, системи та статусу виборчих комісій, реалізації активного та пасивного виборчого права, здійснення передвиборної агітації та її фінансування, організації та проведення голосування, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування і результатів виборів. Особливий наголос у ньому зроблено на нормах процесуального права, яке застосовується при вирішенні судами виборчих спорів. У посібнику також надано характеристику виборчого спору, розкрито основні правила розгляду та вирішення виборчих спорів – як в контексті вимог чинного Кодексу адміністративного судочинства України, так і міжнародних стандартів. Виклад теоретичних питань супроводжується навчальними вправами та найбільш поширеними запитаннями (і відповідями на них), які виникають в процесі вирішення виборчих спорів. Учасниками колективу, який підготував посібник є заступник директора тестологічного центру Національної школи суддів України Михайло Цуркан, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Надія Писаренко та асистенти кафедри конституційного права України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Богдан Мохончук і Павло Романюк.


У посібнику здійснено огляд судової практики з розгляду спорів щодо виборів та виборчих правопорушень в Україні за результатами президентських та парламентських виборів 2019 року з урахуванням міжнародних стандартів у сфері виборів та окремих норм попереднього виборчого законодавства у порівнянні з положеннями Виборчого кодексу України.
У ньому досліджено практику застосування відповідних нормативних актів судами під час врегулювання виборчих спорів, зокрема, увагу приділено питанням активного виборчого права, реєстрації виборців, складанню і уточненню списків виборців, пасивному виборчому праву, висуванню та реєстрації кандидатів, адмініструванню виборів, передвиборній агітації та її фінансуванню, реєстрації та діяльності спостерігачів, представників, уповноважених та довірених осіб, підрахунку голосів та встановленню результатів голосування. Окрім цього, проведено огляд судових рішень у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, а також щодо злочинів проти виборчих прав і свобод людини та громадянина. Посібник орієнтований на суддів, які спеціалізуються на розгляді адміністративних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у сфері виборів. Він має науково-практичний характер, тому може бути корисним для студентів, аспірантів та викладачів юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів (факультетів), науковців, народних депутатів України, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, членів політичних партій, кандидатів та їх довірених осіб, представників громадських організацій, які спеціалізуються на виборчій тематиці, а також всіх, хто цікавиться проблемами виборчого права та застосуванням його норм на практиці.

Завантажити

Недійсність правочинів є одним із найскладніших підрозділів ци-вільного права та викликає постійні дискусії як серед науковців, так і серед суддів та інших практикуючих юристів.
Це обумовлено, насамперед, особливою правовою природою цього інституту. Переважна частина цивільного права оперує юри-дичними фактами, які мають незмінне значення для учасників відпо-відних правовідносин, наприклад: укладення договору, невиконання зобов’язання, заподіяння шкоди тощо. Натомість визнання правочину недійсним фактично змінює його статус на «неправомірний юридич-ний факт» уже після того, як протягом тривалого часу він розглядався і сторонами, і суспільством як правомірний та обов’язковий до ви-конання.
Більше того, досить часто визнання правочину недійсним спричи-няє наслідки не тільки для його сторін, але і впливає на права третіх осіб. Необхідність балансування інтересів усіх цих суб’єктів є непро-стим завданням для судді при визначенні наслідків недійсності право-чину.

Завантажити

В цьому виданні вміщені навчальні матеріали для суддів, які спеціалізуються на розгляді справ, пов’язаних з корупцією, про застосування електронних доказів та їх оцінку, а також про законодавче регулювання електронних доказів та міжнародне співробітництво в цій сфері. Метою видання є розкриття поняття електронних доказів, особливостей їх застосування під час розгляду справ, пов’язаних з корупцією; роз’яснення національного законодавства в частині оцінки електронних доказів; забезпечення базового розуміння технічних аспектів роботи з електронними доказами та методами експертних досліджень; підвищення обізнаності щодо існуючих міжнародних договорів, які регулюють питання міжнародної правової допомоги, в тому числі щодо збору та передачі електронних доказів; демонстрація способів приховати електронні докази та методів боротьби з приховуванням; тренування суддів щодо вирішення спірних практичних питань застосування та оцінки електронних доказів. Ця публікація також спрямована на створення зв’язку з національним та міжнародним законодавством, оскільки вказаний вид злочину має транснаціональний характер. Над розробкою працювала команда вітчизняних та зарубіжних фахівців, що дозволило розглянути в різних аспектах практичні та теоретичні проблемні питання застосування електронних доказів під час розгляду справ, пов’язаних з корупцією. Автори сподіваються, що це видання сприйматиметься читачами як корисний інструмент, заохочуватиме до поглиблення знань та розуміння особливостей електронних доказів, що зумовлює необхідність перевірки допустимості таких доказів та розуміння особливостей їх застосування.

Завантажити

У посібнику узагальнено та висвітлено міжнародні стандарти у сфері виборів, зміст положень Конституції України, Закону «Про вибори народних депутатів України» та прийнятих з метою реалізації їхніх положень підзаконних актів з питань організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України. Досліджується практика застосування відповідних законодавчих актів законодавства судами під час врегулювання виборчих спорів. Зокрема, увагу приділено питанням виборчої системи України, територіальної організації виборів, системи, особливостей формування, функцій та повноважень виборчих комісій, реалізації активного та пасивного виборчого права, здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів України та її фінансування, організації та проведення голосування, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування і результатів виборів. Оскільки посібник орієнтований насамперед на суддів, особливий наголос у ньому зроблено на нормах процесуального права Особливу увагу приділено нормам процесуального права, яке застосовується при вирішенні судами виборчих спорів. Дається характеристика виборчого спору, розглядаються основні правила розгляду та вирішення виборчих спорів – як в контексті вимог чинного Кодексу адміністративного судочинства України, так і міжнародних стандартів. Виклад теоретичних питань супроводжується навчальними вправами та найбільш поширеними запитаннями (і відповідями на них), які виникають в процесі вирішення виборчих спорів.

Посібник орієнтований на суддів адміністративних та місцевих судів і може бути використаний ними при вирішенні виборчих спорів, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів народних депутатів України 2019 року, а також для підвищення власної кваліфікації та рівня підготовки з відповідних питань. Він також може бути корисним для студентів, аспірантів та викладачів юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів і факультетів, науковців, народних депутатів України, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, членів політичних партій, кандидатів у депутати та їх довірених осіб, представників громадських об’єднань, які спеціалізуються на виборчій тематиці, а також всіх, хто цікавиться проблемами виборчого права та застосуванням його норм на практиці.

Завантажити

У посібнику системно охоплено всі аспекти мовлення – від фонетико-орфоепічних мовних норм сучасної української літературної мови до особливостей слововживання. Теоретичний матеріал подано в таблицях і схемах, що дає змогу користувачам зосередити увагу на відомостях про складні випадки вживання мовних засобів у судово-процесуальній сфері.

Для суддів, кандидатів на посаду судді, працівників апаратів судів та всіх, хто цікавиться культурою українського ділового мовлення.Завантажити

Методичні матеріали адресовано практичним психологам та кандидатам на посаду судді в рамках спеціальної підготовки кандидатів на посаду суддів Національної школи суддів України.

У методичних матеріалах розкрито соціономічні особливості суддівської діяльності шляхом формування навичок ефективної комунікативної взаємодії, відповідальності, гуманістичної спрямованості на людину, конструктивних та неконструктивних засобів впливу.


Завантажити

У посібнику висвітлено міжнародні стандарти у сфері виборів, зміст положень Конституції України, Закону «Про вибори Президента України» та прийнятих з метою реалізації їхніх положень підзаконних актів з питань організації підготовки та проведення виборів Президента України. Досліджується практика застосування відповідних законодавчих актів судами під час врегулювання виборчих спорів, які виникали у зв’язку з проведенням виборів глави держави. Зокрема, увагу приділено питанням територіальної організації виборів, системи, формування, функцій та повноважень виборчих комісій, реалізації активного та пасивного виборчого права, здійснення передвиборної агітації на виборах Президента України та її фінансування, організації та проведення голосування, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування і результатів виборів. Оскільки посібник орієнтований насамперед на суддів, особливий наголос у ньому зроблено на нормах процесуального права, яке застосовується при вирішенні судами виборчих спорів. Дається характеристика виборчого спору, розглядаються основні правила розгляду та вирішення виборчих спорів, порядок виконання судових рішень – як в контексті вимог чинного Кодексу адміністративного судочинства України, так і міжнародних стандартів. Виклад теоретичних питань супроводжується навчальними вправами та найбільш поширеними запитаннями  (і відповідями на них), які виникають в процесі вирішення виборчих спорів.

Завантажити

У посібнику прокоментовано всі закони України, що передбачають юридичну відповідальність за порушення виборчого законодавства під час виборів Президента України та народних депутатів України.Для членів виборчих комісій, поліцейських, слідчих та суддів, а також прокурорів, детективів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних закладів вищої освіти. Буде корисний усім, хто цікавиться питаннями адміністративно- та кримінально-правової охорони виборчих прав громадян.Завантажити
В посібнику розглянуто організаційні, тактичні та процесуальні особливості розслідування злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях проведення окремих слідчих (розшукових) дій, пов'язаних з вилученням цифрової інформації, проведенням експертизи культурних цінностей, встановлення фактів викрадення електроенергії тощо. Досліджено чинне законодавство з питань захисту права власності та внесені пропозиції щодо його удосконалення відповідно до вимог практики та дотримання прав громадян.


Завантажити

В посібнику розглянуто актуальні питання розслідування незаконного обігу наркотиків, завдання правоохоронних органів, відповідно до Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, розкрито міжнародні стандарти та зобов'язання України щодо розробки заходів, скерованих на удосконалення законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та легалізації *відмивання) доходів від даного виду злочинів.

Акцентовано увагу на особливостях криміналістичної характеристики злочинів та початкового етапу розслідування, технічних засобах виявлення наркотичних засобів.


Завантажити
В даному посібнику розглянуто сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій, що створюють безпекову загрозу суспільним відносинам. Проаналізовано міжнародні зобов'язання України щодо створення механізму боротьби з кіберзлочинністю та пропозиції до чинного законодавства. Акцентовано увагу на особливостях криміналістичної характеристики кіберзлочинів та початкового етапу розслідування, збору електронних доказів та їх дослідження.


Завантажити
Збірник містить зібрання чинних рішень судових інстанцій, що стосуються застосуван­ня актів цивільного законодавства. Збірник є еталонним щодо повноти, актуальності та несуперечливості цих рішень. Він стане у пригоді усім особам, які спеціалізуються на засто­суванні законодавчих актів в українських судах.


Завантажити

У на­вча­ль­но­му по­сі­б­ни­ку ви­сві­т­ле­но пи­тан­ня що­до: ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки консти­ту­цій­но­го пра­ва як га­лу­зі на­ці­о­на­ль­но­го пра­ва Укра­ї­ни, ос­нов вчен­ня про кон­сти­ту­цію, ос­нов кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду Укра­ї­ни, кон­сти­ту­цій­но-­пра­во­во­го стату­су лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на в Укра­ї­ні, кон­сти­ту­цій­них прав, сво­бод та обо­в’я­з­ків лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на в Укра­ї­ні, форм без­по­се­ре­д­ньої де­мо­к­ра­тії (пря­мо­го на­родо­влад­дя), кон­сти­ту­цій­но-­пра­во­вих ос­нов ор­га­ні­за­ції і здій­с­нен­ня дер­жа­в­ної вла­ди в Укра­ї­ні, за­ко­но­да­в­чої вла­ди в Укра­ї­ні, кон­сти­ту­цій­но-­пра­во­во­го ста­ту­су Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни, ви­ко­нав­чої вла­ди в Укра­ї­ні, су­до­вої вла­ди в Укра­ї­ні, Консти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни, те­ри­то­рі­а­ль­но­го уст­рою Укра­ї­ни, мі­с­це­во­го са­мовря­ду­ван­ня в Україні


Завантажити
Збірник вміщує усталену практику Європейського суду з прав людини, викладену у рішеннях щодо України, які є найбільш важливими для національної судової практики Збірник містить витяги з 51 рішення ЄСПЛ, розташованих за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Збірник рекомендований для суддів, а також стане корисним для кандидатів на посаду судді під час проходження ними спеціальної підготовки та складання кваліфікаційного іспиту. Інформація підготовлена станом на січень 2018 року.

Завантажити
Збірник вміщує усталену практику Європейського суду з прав людини, викладену у рішеннях щодо України, які є найбільш важливими для національної судової практики. Зібрання містить витяги з 37 рішень ЄСПЛ, розташованих за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.Збірник рекомендований для суддів, а також стане корисним для кандидатів на посаду судді під час проходження ними спеціальної підготовки та складання кваліфікаційного іспиту. Збірник є продовженням попереднього видання витягів з рішень ЄСПЛ, опублікованого у січні 2018 року на веб-сайті Національної школи суддів України.Інформація підготовлена станом на червень 2018 року.

                     Завантажити

Посібник містить інформацію про правову охорону низки об’єктів інтелектуальної власності та судову практику їх захисту і включає в себе багаторічні напрацювання суддів Вищого господарського суду України, господарських судів першої та апеляційної інстанцій. 

Нормативно-правові акти та інші документи наведені станом на 1 червня 2018 року.


Видання розраховане на суддів, адвокатів, юрисконсультів та ін­ших фахівців у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.


 
Завантажити

Навчально-практичний посібник адресовано тренерам (суддям, психологам) та кандидатам на посаду судді в рамках спеціальної підготовки кандидатів на посаду суддів Національної школи суддів України.

У навчально-практичному посібнику викладено навчальні матеріали та практичні вправи до тренінгу «Психологічна адаптація до суддівської діяльності» з метою організації самостійної роботи кандидата на посаду судді, направленої на сприяння засвоєнню знань, розвитку умінь і навичок у напрямку психологічної підготовки до суддівської діяльності.Завантажити

Збірник вміщує усталену практику Європейського суду з прав людини щодо статті 6 Конвенції в аспекті незалежності та безсторонності суду. У виданні використанні рішення ЄСПЛ щодо України, які є найбільш важливими для національної судової практики.

Збірник рекомендований для суддів, кандидатів на посаду судді, а також буде корисним для суддів-викладачів, тренерів.

Укладачі: Фулей Т.І., к.ю.н., начальник відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства Національної школи суддів України

Кучів О.М., провідний науковий співробітник відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства Національної школи суддів України


Завантажити

Укладачі:

Фулей Т. І., к.ю.н., начальник відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства Національної школи суддів України

Кучів О. М., провідний науковий співробітник відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства Національної школи суддів України

Збірник вміщує усталену практику Європейського суду з прав людини щодо статті 8 Конвенції (право на повагу до привтаного і сімейного життя). У виданні використанні рішення ЄСПЛ щодо України, які є найбільш важливими для національної судової практики.

Збірник рекомендований для суддів, кандидатів на посаду судді, а також буде корисним для суддів-викладачів, тренерів. Завантажити

Це видання – збірка матеріалів, яка є результатом науково-методичної роботи над 2-денним курсом

(у формі тренінгу) «Ґендерна рівність крізь призму заборони дискримінації у світлі практики Європейського суду з прав людини». Зазначений тренінг успішно апробовано 2-3 серпня 2018 року для суддів-викладачів Національної школи суддів України у рамках проекту «Гарантування дотримання прав

людини при здійсненні правосуддя», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за

фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Видання включає програму тренінгу,

різноманітні завдання (як індивідуальні, так і для роботи в малих групах), в т.ч. щодо аналізу рішень

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та рішень національних судів, презентації та інші навчальні

матеріали для учасників тренінгу.Завантажити


Національною школою суддів України спільно з канадсько-українським проектом «Підтримка судової реформи» та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку»  розроблено науково-практичний посібник «Становлення і розвиток земельного законодавства України у ХХ – на початку ХХІ століття».

Цей посібник покликаний сприяти суддям у дослідженні правової історії земельних ділянок, які, наприклад, виникли у 20-х (30-х, 40-х, 50-х тощо) роках ХХ століття і продовжують бути об’єктом земельних прав в даний час. 

З метою забезпечення належної практичності посібника у ньому в історичному аспекті охарактеризовано всі нормативно-правові акти з питань земельних відносин, включаючи й ті, які були прийняті до 1 січня 2012 року, але зберігають чинність і після цієї дати.

Авторський колектив: Павло Кулініч, Олександр Тиханський, Вікторія Семенюк, Андрій Потапенко та Костянтин Медведєв.


                     Завантажити

У посібнику у формі запитань і відповідей надається огляд міжнародного та національного антикорупційного законодавства, висвітлюються механізми запобігання корупційним правопо-рушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, розглядаються питання електронного декларування та моніторингу способу життя, окремі аспекти відповідальності за правопору-шення, пов’язані з корупцією тощо. Посібник має практичну спрямованість і покликаний надати допомогу суддям та кандидатам на посаду судді у підвищенні власного рівня антикорупційної культури та у застосуванні норм антикорупційного законодавства.

Ця публікація розроблена та видана у межах проекту «Розробка стандартизованих програм підготовки суддів» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Національною школою суддів України.

Завантажити


Посібник адресовано практичним психологам, суддям-викладачам та тренерам, які залучені НШСУ до навчальних програм в рамках спеціальної підготовки кандидатів на посаду суддів та курсів ідвищення кваліфікації суддів, призначених на посаду вперше (1-2 рік на посаді).

У навчально-методичному посібнику розкрито елементи та технологію організації і проведення тренінгу «Професійно-психологічна підготовка суддів», який направлений на формування професійно-психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності шляхом розвитку комунікативної компетентності та набуття навичок саморегуляції (управління власним психоемоційним станом), правомірного психологічного впливу та протидії маніпуляціям, управління конфліктом.


Завантажити

Проект «Сприяння доступу жінок до правосуддя в п’яти країнах Східного Партенрства (Аременія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова і Україна)» є ініціативою регіональної співпраці між Радою Європи і Європейським Союзом (ЄС) на 2015-2016 р.р. як частина Рамкової програми спіробітництва (РПС). РПС фінансується спільно Радою Європи і Європейським Союзом й реалізовуєься Радою Європи.

Проект спрямовано на виявлення й підтримку зусиль із усунення перепон, які існують щодо доступу жінок до правосуддя, одночасно із підвищенням спроможності кожної країни-учасниці з вироблення заходів, спрямованих на забезпечення здійснення правосуддя із урахуванням ґендерних аспектів, із акцентом на підготовку юристів-практиків.

У межах проекту опубліковано Національне дослідження бар’єрів, засобів і належних практик щодо доступу жінок до правосуддя у п’яти країнах Східного Партерства1, проведено регіональну конференцію, яка представляла собою зустріч експертів з метою обміну досвідом й належними практиками, а також спільно із національними установами із підготовки юридичних працівників організовано національні навчальні семінари для суддів і прокурорів.

Цей навчальний посібник для суддів і прокурорів із забезпечення доступу жінок до правосуддя розроблено групою національних і міжнародних експертів як частина проекту. Посібник включає загальну частину й національну частину, яка є спеціальною для кожної країни.

Думки, висловлені у цьому посібнику, є авторськими і не відображають офіційну позицію Ради Європи. Відтворення уровків із цієї публікації дозволяється за умови належного цитування.


Завантажити

Цей навчально-методичний посібник для викладачів, тренерів з навчального курсу «Особливості здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх» розроблений в рамках спільної ініціативи Національної школи суддів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, проекту технічної допомоги «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», який реалізовується Агрітім Канада Консалтинг за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Завантажити

Документ Rule of Law Checklist ("Мірило правовладдя") було розроблено та затверджено Венеційською Комісією на 106 пленарній сесії 11-12 березня 2016 року.

Метою Rule of Law Checklist є слугування інструментом оцінки стану верховенства права через оцінювання відповідних конституційних і законодавчих структур, законодавства та судової практики.


Завантажити

Це видання – збірка матеріалів, яка є результатом науково-методичної роботи над курсом «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя», розробленого для викладання у межах стандартизованої програми для суддів. Зазначений курс є одним із низки навчальних курсів, створення та впровадження яких здійснюється у співпраці з Національною школою суддів України (далі – НШСУ), Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» (далі – Проект), що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Канади. Видання розроблене з використанням матеріалів підготовлених робочою групою, яка працювала над розробкою курсу в межах Проекту.

Завантажити

Посібник для тренерів навчального курсу для суддів «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя» є одним із низки посібників, розроблених у співпраці з Національною школою суддів України (далі – НШСУ), Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» (далі – Проект), що реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Канади.

Завантажити

Цей посібник підготовано за матеріалами навчальних курсів для суддів (у формі тренінгів), розроблених Національною школою суддів України протягом 2015-2016 років та авторських науково-методичних розробок. У виданні описано основні інтерактивні методи навчання та можливості їхнього використання у навчальних курсах для суддів. Основну увагу приділено підбору найбільш оптимальних та ефективних методів навчання відповідно до досягнення навчальних цілей та змістовного аповнення тренінгів.

Завантажити

Інформаційно-методичний збірник підготовлений за результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи суддів України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Видання підготовлено у формі таблиці, яка вміщує 50 рішень ЄСПЛ, та міститься інформацію щодо назви рішення Європейського суду з прав людини (українською та англійськими мовами), дати його прийняття, номеру заяви, порушених статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та витяги з рішень ЄСПЛ, зокрема, ті пункти рішень, на які звертав увагу Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у листах-зверненнях або короткий опис суті визнаного Європейським судом порушень Конвенції. Рішення ЄСПЛ у інформаційно-методичному збірнику розміщені у порядку хронологічному порядку надходження звернень Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, починаючи від першого звернення.

Інформація у виданні підготовлена станом на грудень 2016 року.

Інформаційно-методичний збірник рішень Європейського суду з прав людини призначений для суддів, суддів- викладачів, кандидатів на посаду судді та всіх осіб, хто зацікавлений у вивченні практики ЄСПЛ та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Укладачі:

Фулей Т.І., к.ю.н., начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України

Кучів О.М., провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України

Схвалено Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 5 від 20 грудня 2016року).Завантажити

Навчально-методичний посібник розроблено для суддів, також він буде корисним для кандидатів на посаду судді. Нашою ціллю є навчити суддю оптимально вирішувати повсякденні завдання за допомогою сучасної теорії та практики тайм-менеджменту, а також усвідомити додаткові можливості, які з'являться у судді в разі правильного використання ним робочого часу. У посібнику висвітлено основні методи управління часом в суддівській діяльності серед яких: «планування часу та визначення пріоритетів», «делегування повноважень», застосування «вміння говорити «НІ», а також режиму «не турбувати».Завантажити

У навчальному посібнику висвітлено основні питання адміністрування електронного навчання (eLearning) (ідентифікація навчальних потреб, визначення навчальних цілей, завдань та принципів організації навчання, підготовка навчальної програми та системи оцінювання, реєстрація учасників на електронний курс та моніторинг їх прогресу в досягненні навчальних результатів), роль дизайну в актуалізації потреби в пізнанні, подоланні навчальних викликів, демонстрації власної здатності застосувати набуті знання та навички на практиці, а також в отриманні досвіду, у відповідності до визначеної мети (цілей) і завдань курсу. У посібнику представлені особливості організації навчального процесу в електронному курсі, роль тьютора, який супроводжує учасників у їх пошуковій діяльності та залучає їх у навчальний процес, та фактори успіху електронного навчання.

Видання адресоване викладачам та науковцям, адміністраторам навчальних програм, які планують запроваджувати електронне навчання в системі підвищення кваліфікації, організації навчання на робочому місці, а також тим, хто цікавиться питаннями адміністрування, дизайну і організації електронних курсів.

Ключові слова: електронне навчання, еLearning, тьютор, електронний курс, управління залою суду.Завантажити

У виданні наводяться результати «Дослідження ґендерної дискримінації у професійному середовищі адвокатів та суддів», виконаного на підставі аналізу анкет, що заповнювалися в квітні – червні 2015 року учасниками та учасницями оглядових семінарів із застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Здійснюється огляд нормативно-правового регулювання з акцентуванням на ключових моментах міжнародних правових актів та законів України щодо забезпечення ґендерної рівності та недискримінації; аналізуються форми статистичної звітності щодо наявності даних, розбитих за критерієм статі; розглядається національна судова практика в справах, що стосуються ґендерної дискримінації, а також відповідна практика ЄСПЛ; пропонуються рекомендації для суддів та адвокатів щодо реалізації принципу ґендерної рівності у їхній професійній діяльності.Завантажити

Це видання – збірка матеріалів, яка є результатом науково-методичної роботи над курсом «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві», розробленого для викладання у межах стандартизованої програми для суддів.

Зазначений курс є одним із низки навчальних курсів, створення та впровадження яких здійснюється у співпраці з Національною школою суддів України (далі – НШСУ), Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» (далі – Проект), що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Канади. Видання розроблене з використанням матеріалів підготовлених робочою групою, яка працювала над розробкою курсу в межах Проекту.

Курс розроблений у формі тренінгу із застосуванням інтерактивних методів навчання дорослої високопрофесійної аудиторії та із врахуванням кращого світового досвіду навчання суддів, який відображено у Концепції національних стандартів суддівської освіти, схваленій Науково-методичною радою НШСУ (протокол від 23.12.2014 р. № 5).

Інші видання щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини розроблені та видані в межах Проекту можна знайти за наступним посиланням http://www.osce.org/uk/ukraine/235336.Завантажити

Посібник покликаний допомогти суддям та кандидатам на посаду судді розвинути і удосконалити уміння та навички щодо підготовки та написання судових рішень. Посібник містить корисні поради, що стосуються вимог до написання широкого кола судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві, які регламентуються не лише національним законодавством, а й нормами міжнародного права та практикою Європейського суду з прав людини. Посібник також містить зразки процесуальних документів.


Завантажити

Ця nублікація була здійснена Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація суддів Украіни» в рамках реалізації проекту «Розробка та імnлементація національних стандартів незалежності суддів України на основі міжнародних та європейських стандартів і досвіду судових систем світу» за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Сnраведливе nравосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов'язково відображають nогляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сnолучених Штатів Америки».


Завантажити

Книга “Kримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством”.

Автор видання -  Вітольд Кулеша профессор відділу кримінального матеріального права кафедри кримі-нального права факультету права та адміністрації Лодзинського університету (Польща).

Це видання було предано Національній школі суддів України для публікації, перекладено та надруковано за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справед¬ливе правосуддя».завантажити

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти діючим суддям розвинути навички щодо розгляду справ з охорони довкілля та прав людини. Видання має прикладне спрямування і містить практичну частину. Викорис-товуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій основано на досвіді зарубіжних країн, передусім європейських.

Посібник розрахований і на суддів упродовж п’ятирічного строку їхнього при-значення, і досвідчених суддів. Його можуть використовувати і тренери-викладачі при розробленні та проведенні тренінгів, і судді безпосередньо під час роботи.

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ:

С. В. Шутяк, юрисконсульт 1-ї категорії Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина», адвокат;

Є. А. Алексєєва, провідний юрисконсульт, керівник інформаційно-аналітичного відділу Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

І. А. Войтюк, канд. юрид. наук, член правління Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

О. В. Кравченко, директор, головний редактор Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

Н. Р. Куць, юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

О. М. Мелень-Забрамна, керівник юридичного відділу Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

М. Б. Панькевич, юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина»;

Г. М. Левіна, юрист громадської еколого-правової організації «ЕкоПраво–Київ»; О. М. Шуміло, канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій Харків-ського національного університету внутрішніх справ, голова Харківської міської громадської організації «ЕкоПраво–Харків».

За загальною редакцією О. В. Кравченко

П 68 Права людини та охорона довкілля : навч.-метод. посіб. для тренерів (суддів-викладачів) / С. В. Шутяк, Є. А. Алексєєва, І. А. Войтюк та ін.; за заг. ред. О. В. Кравченко. — Львів : Вид-во «Компанія “Манускрипт”», 2016. — 336 с. ISBN 978-966-2400-50-2
завантажити
Текст видання підготовлено Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Над посібником працювали юристи Девід Вон, Наталія Петрова, Дмитро Філіпенко, Юрій Мухін, Ірина Солдатенко, Василь Земляной. У цьому посібнику використано матеріали попереднього видання посібника для суддів «Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ» під редакцією Михайла Буроменського, Олександра Сердюка та соціолога Ірини Підкуркової. Окрім того, у тексті наведено матеріали Національного центру судів та ЗМІ (США), які підготував на той час його директор пан Гері Генґстлер. Видання розраховане на голів судів, суддів, працівників апарату суду та всіх осіб, зацікавлених у налагодженні зв’язків із громадськістю та розбудові ефективних комунікацій.завантажити


Ця публікація здійснена в рамках проекту «Зміцнення потен ціалу
правоохоронних та судових органів України в протидії торгівлі
людь ми з метою експлуатації праці», який здійснював ся Пред став -
ницт вом МОМ в Україні у співпраці з Націо наль ною школою суддів
України, Міністерством внутрішніх справ України та Генеральною
прокуратурою України за підтримки Бюро з міжнародних питань
у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та право охо рон -
них питань Державного департаменту США.
Навчальний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок суддів узастосуванні законодавства України з протидії торгівлі людь ми з метою екс-плуатації праці відповідно до міжнародних вимог та стандартів. Посібникнаводить багато корисних матеріалів та рекомендацій, які представлені наоснові як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду, містить практичні завдання і може використовуватися для підготовки кандидатів на посадусудді, а також під час періодичного навчання суддів для підвищення рівнякваліфікації. Публікація може використовуватися тренерами-викладачамипри розробленні та проведенні тренінгів з питань протидії торгівлі людьми.

Ця публікація здійснена в рамках проекту «Зміцнення потен ціалуправоохоронних та судових органів України в протидії торгівлілюдь ми з метою експлуатації праці», який здійснював ся Пред став -ницт вом МОМ в Україні у співпраці з Націо наль ною школою суддівУкраїни, Міністерством внутрішніх справ України та Генеральноюпрокуратурою України за підтримки Бюро з міжнародних питаньу сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та право охоронних питань Державного департаменту США.

Автори:
Андрій Михайлович ОРЛЕАН, професор кафедри підтримання дер -жав ного обвинувачення та нагляду за виконанням судових рішень укримінальних справах Національної академії проку ра тури України(Розділ 1 та Підрозділи 2.1, 2.2)
Віталій Вікторович КАСЬКО, експерт Ради Європи, експерт Представництва МОМ в Україні, адвокат (Розділи 4, 5)
Оксана Василівна ПУСТОВА, старший слідчий в особливо важливихсправах ГСУ МВС України (Розділ 3)
Наталiя Миколаївна АХТИРСЬКА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики юридичного факультету Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка, головний науко -вий співробітник Національної школи суддів України (Розділ 7)
Ольга Анатоліївна ШАПОВАЛОВА, суддя Верховного Суду Україниу відставці, кандидат юридичних наук, головний редактор науково-практичного юридичного журналу «Судова практика», викладач Національної школи суддів України (Загальна редакція)
Оксана Гаврилівна ГОРБУНОВА, заступник координатора програм зпротидії торгівлі людьми Представництва Міжнародної організаціїз міграції в Україні (Загальна редакція)
Олена Леонідівна КУСТОВА, радник з юридичних питань, Посольство США в Україні (Загальна редакція)
Ольга Анатоліївна СТРЕЛЬЦОВА, спеціаліст з питань політики тапрограм протидії торгівлі людьми Представництва Міжнародної ор -ганізації з міграції в Україні (Підрозділ 2.3)
Ірина Павлівна ЛИСЕНКО, доктор психологічних наук, психологМедичного реабілітаційного центру МОМ для постраждалих від тор -гівлі людьми (Розділ 6)
завантажити

Ця публікація здійснена в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» у співпраці з Національною школою суддів України Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол №1 від 15 квітня 2015 року)

Авторський колектив:

 • Оксана Сироїд, заступник Голови Верховної Ради України;
 • Лариса Денисенко, письменниця, правозахисниця;
 • Ольга Шаповалова, к.ю.н., викладач Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист АР Крим;
 • Ірина Фадєєва, психолог.

Рецензенти:

 • Ольга Кравченко, к.ю.н., суддя Вищого адміністративного суду України у відставці;
 • Роман Куйбіда, к.ю.н., заступник голови правління Центру політико-правових реформ, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Тетяна Фулей, к.ю.н., начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України.

Літературний редактор: Оксана Левчун

 • Відповідальний редактор: Оксана Сироїд

Відповідальні за випуск:

 • Девід Вон, керівник Проекту USAID «Справедливе правосуддя»;
 • Наталія Петрова, заступник керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя»;
 • Ірина Зарецька, радник з юридичних питань Проекту USAID «Справедливе правосуддя».
 • Денисенко Л., Сироїд О., Фадєєва І., Шаповалова О.

БУТИ СУДДЕЮ. – Київ, 2015. – 216 с.

«Бути суддею» - це посібник-порадник і для тих, хто хотів би оволодіти цим фахом, і для суддів у їх повсякденному (як професійному, так і особистому) житті. Книга покликана сприяти інформуванню потенційної читацької аудиторії про філософію носіїв судової влади, а також підвищенню розуміння громадськістю викликів, які постають перед суддею, та формуванню довіри громадян до суду.завантажити

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 128 с.

ISBN 978-966-2310-23-8

Рік видання 2015

Кількість сторінок 128

Автор Фулей Т.І., к.ю.н., начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України.

Рецензенти: Ситников Олександр Федотович, к.ю.н., суддя Вищого адміністративного суду України; Кравчук Володимир Миколайович, д.ю.н., професор, суддя Львівського окружного адміністративного суду

Видання підготовлене для проведення серії тренінгів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Національною школою суддів України у співпраці з Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України в межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що реалізується Координатором проектів ОБСЄ за фінансової підтримки Уряду Канади. У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які є найбільш важливими при розгляді справ у порядку адміністративного судочинства, розкриті в окремих рішеннях ЄСПЛ, які ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд (стаття 6), права власності (стаття 1 Першого протоколу), права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), свободи вираження поглядів (стаття 10), свободи зібрань та об’єднань (стаття 11).

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 2 від 11.06.2015 року).


завантажити

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 
208 с.
 

ISBN 978-966-2310-29-0

Рік видання 2015 

Кількість сторінок 208 

Автор Фулей Т. І.  

Рецензенти: Городовенко Віктор Валентинович, д.ю.н., заслужений юрист України, голова Апеляційного суду Запорізької області, голова Координаційного суддівського центру; 
Фазикош Ганна Василівна, 
к.ю.н., суддя Апеляційного суду Закарпатської області.

Видання підготовлене для проведення серії тренінгів для суддів загальних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Проект впроваджується спільно з Національною школою суддів України, Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України за фінансової підтримки Уряду Канади.

У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і розкривається їх зміст крізь призму практики ЄСПЛ. 

Науково-методичний посібник рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 2 від 11.06.2015 року).


завантажити

Публікація «Свобода мирних зібрань: науково-практичний посібник для суддів» підготовлена як навчально-методичне забезпечення курсу для суддів адміністративних судів, присвяченого практиці розгляду справ, пов’язаних з реалізацією права на свободу мирних зібрань, та спрямована допомогти суддям оволодіти знаннями (поглибити їх) у відповідній сфері, виробити та удосконалити суддівські вміння та навички, необхідні для належного розгляду адміністративних справ цієї категорії у світлі практики ЄСПЛ.

У посібнику викладені загальні принципи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розкриті у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, підстави виправданості втручання у права, гарантовані статтями 8-11 Конвенції («відповідно до закону», «легітимна мета», «необхідність в демократичному суспільстві»). Також розглядаються вироблені ЄСПЛ у процесі тлумачення статті 11 Конвенції поняття «мирне зібрання», види і характер зібрань, «завчасне сповіщення» та ін. Окрім того, у посібнику наведені приклади з національної судової практики щодо окремих проблемних питань, які виникають під час вирішення судами України спорів, пов’язаних з обмеженням права на  свободу мирних зібрань.

Для суддів адміністративних судів, а також помічників суддів, кандидатів на посаду судді, адвокатів, інших заінтересованих осіб.завантажити


Дисциплінарна відповідальність суддів України

А.В. Шевченко. Дисциплінарна відповідальність суддів України: монографія / за аг. ред. Проф.. М. А. Погорецького. – К. : ВД "Дакор", 2014. – 260 с.

ISBN 978-617-7020-45-4

Рік видання 2014

Кількість сторінок 260

Рецензенти: ПРИЛУЦЬКИЙ Сергій Валентинович, д. ю. н., доцент, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, СЕРДЮК Валентин Васильович, д. ю. н., професор, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Заслужений юрист України, ЯНОВСЬКА Олександра Григорівна, д. ю. н., професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Національної школи суддів України 

Автор Шевченко А.В.

Видавництво Дакор

В монографії досліджуються проблеми реалізації дисциплінарної відповідальності суддів в Україні після оновлення національного законодавства про судоустрій і статус суддів, визначено шляхи її оптимізації і вдосконалення.

Висвітлюються особливості дисциплінарної відповідальності судді з позиції його правового статусу; розкривається сутність дисциплінарної відповідальності судді як спеціального виду дисциплінарної відповідальності; аналізується вітчизняне законодавство, яке регулює інститут дисциплінарної відповідальності судді та міжнародні стандарти у цій сфері; досліджуються підстави дисциплінарної відповідальності судді; окреслюється статус органів дисциплінарної юрисдикції та організаційні засади її діяльності; розкривається зміст стадій дисциплінарного провадження.

Адресована науковцям і практикам, а також тих, хто цікавиться проблемами гарантій суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності.


завантажити

Особливості розгляду справ, пов'язаних із статусом біженця та додатковим захистом

Калхун Н., Плечко Д., Моркова О., Смокович М., Пилипець С., Шамрай О., Слободян Р. Практично-методичний посібник для кандидатів на посаду судді та суддів адміністративних судів «Особливості розгляду справ, пов'язаних із статусом біженця та додатковим захистом»– К. Гнозіс, 2014. - 112 с.

ISBN 978-966-2760-21-7 

Рік видання 2014

Кількість сторінок 112

Рецензент: ШУКЛІНА Наталія, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Авторський колектив: КАЛХУН Ноель, старший регіональний радник з правових питань Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. ПЛЕЧКО Дмитро, радник з правових питань Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. МОРКОВА Ольга, консультант Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. СМОКОВИЧ Михайло, заступник Голови Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. ПИЛИПЕЦЬ Світлана, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого адміністративного суду України. ШАМРАЙ Оксана, начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук. СЛОБОДЯН Роман, головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи суддів України.

Видавництво Гнозіс


завантажити

Міжнародні та європейські стандарти у сфері міграції: примусове видворення та екстрадиція

Калхун Н., Плечко Д., Моркова О., Смокович М., Пилипець С., Шамрай О., Семенюк В. Практично- методичний посібник для кандидатів на посаду судді та суддів з розгляду справ про примусове видворення та екстрадицію. – К. Гнозіс, 2014. - 100 с. 

ISBN 978-966-2760-22-4  

Рік видання 2014

Кількість сторінок 100

Рецензент: ШУКЛІНА Наталія, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Авторський колектив: КАЛХУН Ноель, старший регіональний радник з правових питань Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. ПЛЕЧКО Дмитро, радник з правових питань Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. МОРКОВА Ольга, консультант Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. СМОКОВИЧ Михайло, заступник Голови Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. ПИЛИПЕЦЬ Світлана, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого адміністративного суду України. ШАМРАЙ Оксана, начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук.СЕМЕНЮК Вікторія, головний науковий співробітник відділу вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів Національної школи суддів України.


Видавництво Гнозіс


завантажити

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення.

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів ; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.  

У посібнику висвітлюються особливості написання кримінальних процесуальних документів та наводяться їх зразки. Автори надають загальні рекомендації щодо складання кримінальних процесуальних документів з посиланням на відповідні норми кримінального процесуального та кримінального права.

Навчальний посібник рекомендований працівникам правоохоронних органів, суддям, адвокатам, викладачам та студентам юридичних вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться кримінальним процесом.

ISBN 978-966-667-588-3
Рік видання 2015
Кількість сторінок 560

Авторський колектив: В. В. Городовенко, доктор юридичних наук, доцент - ч. 3.1 (у співавтор. з О. П. Кучинською), ч. 3.2, ч. 3.3 (у співавтор. з Н. Г. Шукліною), ч. 3.4 розділу 3; В. О. Гринюк, кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2; О. П. Кучинська, доктор юридичних наук, професор - передмова, ч. 3.1 (у співавтор. з В. В. Городовенком), ч. 3.6 (у спів¬автор. з О. С. Стареньким) розділу 3; М. А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор – ч.ч. 1.1-1.2,1.4-1.10 (у співавтор. з Д. Б. Сергєєвою та 3. М. Топорецькою), ч. 1.3 (у співавтор. з Д. Б. Сергєєвою та О. Ю. Татаровим) розділу 1; Д. Б. Сергєєва, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник — ч.ч. 1.1-1.2, 1.4-1.10 (у співавтор. з М. А. Погорецьким та 3. М. Топорецькою), ч. 1.3 (у співавтор, з М. А. Погорецьким та О. Ю. Татаровим) розділу 1; М. В. Сіроткіна, кандидат юридичних наук, доцент – ч. 3.5 розділу 3; О. С. Старенький - ч. 3.6 (у співавтор, з О. П. Кучинською) розділу 3; О. Ю. Татаров, доктор юридичних наук, доцент – ч. 1.3 (у співавтор, з М. А. По¬горецьким та Д. Б. Сергєєвою) розділу 1; 3. М. Топорецька, кандидат юридичних наук – ч.ч. 1.1-1.2, 1.4-1.10 (у співавтор, з М. А. Погорецьким та Д. Б. Сергєєвою) роз¬ділу 1; Н. Г. Шукліна, кандидат юридичних наук, професор – ч. 3.3 (у співавтор, з В. В. Городовенком); О. Г. Яновська, доктор юридичних наук, професор – розділ 4.

Видавництво Юрінком Інтер


завантажити

Судоустрій України.

Судоустрій України : підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

Цей підручник є навчальним виданням з курсу «Судоустрій України», в якому розглядаються: поняття, предмет, система, правові джерела та основні категорії навчальної дисципліни «Судоустрій України»; принципи організації і діяльності судів; система судів України та статус суддів, народних засідателів та присяжних; статус, завдання і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції; поняття і завдання суддівського самоврядування; особливості забезпечення діяльності судів; види, мережа, склад і повноваження місцевих судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України та Конституційного Суду України. У підручнику крім викладення основних тем навчальної дисципліни містяться також питання та завдання для самоперевірки, тематичний покажчик основних термінів курсу, література до кожної теми та загальний перелік рекомендованих нормативних актів і спеціальних наукових джерел.

Підручник розрахований на студентів і викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду, кандидатів на посаду судді, адвокатів, інших фахівців у галузі права.

ISBN 978-966-667-623-1
Рік видання 2015
Кількість сторінок 344

Автор за заг. ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської.

Видавництво Юрінком

завантажити

Пряме реальне опублікування. Правова сутність та адміністрування

Гетманцев Д.О., Мусійчук І.М., Шишканов О.А., Шамрай О.В.


Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посіб. / Гетманцев Д. О., Мусійчук І. М., Шишканов О. А., Шамрай О. В. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 260-267.

ISBN 978-966-667-622-4
Рік видання 2014
Кількість сторінок 336
Автор Гетманцев Д.О., Мусійчук І.М., Шишканов О.А., Шамрай О.В.
Видавництво Юрінком

Посібник є другим виданням з податкового права, підготовленим податковими студіями відомої юридичної компанії Jurimex, однією з ключових практик якої є практика податкового права. У виданні проаналізовані найбільш значущі проблемні питання вітчизняної правозастосовної практики у сфері оподаткування прямими реальними податками (платою за землю та податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок). Авторами проаналізовано історична ґенеза системи оподаткування, положення основних економічних теорій, судова практика, а також чинне законодавство України з теми дослідження та подане власне бачення шляхів розв’язання основних проблемних питань оподаткування майна.
Видання розраховане на суддів, прокурорів, юристів, бухгалтерів, аудиторів, а також студентів юридичних та економічних факультетів 


завантажити


У пропонованій монографії на підставі системного аналізу чинного міжнародного та національного законодавства, з урахуванням практики діяльності Європейського суду з прав людини, розглядається процес формування та розвитку загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини. Комплексно досліджено правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів та принципів кримінального провадження в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство.Буде корисною для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів, а також для працівників суду, правоохоронних та правозахисних органів.

Кучинська О. П., Фулей Т. І.Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2013. – 228 с.

ISBN 978-966-340-529-2


завантажити

Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві


Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві /Фулей Т. І.  К.:ВАІТЕ, 2013. – 56 с.


Роздаткові матеріали підготовлені для проведення серії семінарів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Координатором проектів ОБСЄ, Проектом ЄС Твінінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні», Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів України. У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які є найбільш важливими при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства, а також витяги з окремих рішень ЄСПЛ, які ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд (стаття 6), права власності (стаття 1 Першого протоколу), права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), свободи думки, совісті і релігії (стаття 9), свободи вираження поглядів (стаття 10), свободи зібрань та об’єднань (стаття 11) та також права на вільні вибори (стаття 3 Першого протоколу до Конвенції). З метою обговорення найбільш актуальних питань правозастосування та підвищення інтерактивності навчання щодо окремих питань наводяться також ситуативні завдання (для обговорення в малихгрупах) та приклади з національної практики.завантажити

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення


Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А. та ін./ За заг. ред. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. -                К.: ТОВ “Компанія “ВАІТЕ”, 2011. – 196 с.

Рецензенти:

Маляренко В.Т., ректор Національної школи суддів України, член – кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

Шукліна Н.Г., проректор з науково – дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор

Посібник є комплексним дослідженням проблем судової практики у справах, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї та шляхів їх вирішення. Він містить ґрунтовний аналіз норм міжнародного та національного права в галузі запобігання та протидії насильству в сім’ї, практики Європейського суд з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справах цієї категорії, особливостей юридичної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї в Україні. У виданні викладені результати моніторингу кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, визначені основні проблеми їхнього судового розгляду та шляхи їх вирішення, запропоновані основні принципи розгляду судами справ, пов’язаних з насильством у сім’ї.

Посібник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» – проекту який упроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу.

Рекомендовано до друку Науково – методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 3 від 19 жовтня 2011 року). 


Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї


Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї. Методичний посібник / Автор і розпорядник  Г. Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011. – 86 с.

Рецензент: Ковтюк Є.І., суддя Верховного Суду України

Редакційна колегія:

Мазурок В.А., начальник відділу підготовки суддів та працівників апаратів судів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України;Павлиш С.О., експерт з питань запобігання насильству Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, ПРООН-ЄС

Методичний посібник є освітнім курсом, який було розроблено для проведення занять з суддями судів загальної юрисдикції. Курс орієнтований на проблеми судової практики розгляду різних категорій справ пов’язаних з насильством у сім’ї. Він являє собою не лише структуровану програму навчання, але й містить аналітичні матеріали, що можуть бути використані викладачами для підготовки лекцій, презентацій або для організації самостійної роботи слухачів курсу.

Посібник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», проекту який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу.

Рекомендовано до друку Науково – методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 3 від 19 жовтня 2011 року). Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ


Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ / Автори: І. Ліщина, Т. Фулей, Х. Хембах. – К.: Істина, 2011. – 208 с.

У цьому виданні представлена практика застосування Європейським судом з прав людини та Європейською комісією з прав людини статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на справедливий суд, та статті 1 Першого протоколу Конвенції, що передбачає захист права на мирне володіння майном.

Видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи в рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 5 від 28 листопада 2011 року).

Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя


Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя. / Автори: Н. Ахтирська,     В. Філатов, Т. Фулей, Х. Хембах. - К.: Істина, 2011. - 200 с.У цьому виданні вміщено навчальні матеріали для українських суддів та представників інших правничих професій. Воно дає загальне уявлення про головні теми та питання, що стосуються статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики застосування її Європейським судом при здійсненні правосуддя.

Видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».

Посібник рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 5 від 28 листопада 2011 року).

У цьому виданні вміщено навчальні матеріали для українських суддів та представників інших правничих професій. Воно дає загальне уявлення про головні теми та питання, що стосуються статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики застосування її Європейським судом при здійсненні правосуддя.
Видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».
Посібник рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 5 від 28 листопада 2011 року).


завантажити

Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарностіЗастосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів / Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва Б.М., Фулей Т.І.,Шукліна Н.Г. / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. — К.: «К.І.С», 2011. — 320 с.

У цьому виданні висвітлюються проблемні питання дотримання в українському контексті конвенційних вимог абсолютної заборони катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання через призму практики Європейського суду з прав людини та аналізується національна судова практика з огляду на міжнародні стандарти і наукові дослідження в контексті застосування як українського законодавства, так і міжнародно-правових норм, зокрема, європейських стандартів. Науково-практичний посібник із навчально-методичними матеріалами буде корисним не лише для суддів, але також для широкого правничого загалу — для адвокатів, працівників правоохоронних органів, науковців, викладачів.

Публікація здійснена в рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю» у країнах Південного Кавказу, Молдові та Україні у співпраці із Національною школою суддів України, Всеукраїнським благодійним фондом «Правова ініціатива» та Центром суддівських студій.

Посібник рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 3 від 19 жовтня 2011 року).


Затримання  та взяття під варту: особливості застосуванняЗатримання та взяття під варту: особливості застосування : навч.-метод, посіб./ Т. І. Фулей, М. В. Сіроткіна. - К., АДЕФ-Україна, 2011. - 160 с.

Рецензент: Маляренко В.Т., ректор Національної школи суддів України, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Навчально-методичний посібник з питань дотримання законодавства про досудове ув'язнення на досудових стадіях кримінального процесу націлений на опанування широкого кола проблемних питань практики з приводу застосування запобіжного заходу взяття під варту та існуючих альтернатив ув'язненню.

Публікація здійснена за сприяння Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в рамках проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні»

Посібник рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 1 від 4 липня 2011 року).

ПОСІБНИК

ІЗ НАПИСАННЯ

СУДОВИХ РІШЕНЬ


Завантажити

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗавантажити
Комунікації судової влади
 Науково-практичний посібник