Національна школа суддів України

8 лютого 2019 р. Розвиток доброчесності – чесноти судді

8 лютого 2019 року у Львівському регіональному відділенні для слухачів і слухачок спеціальної підготовки проводився тренінг щодо особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із корупцією.

Подолання корупції для кожної країни є одним із пріоритетних завдань, оскільки сам факт її наявності визначає міжнародне становище держави, політичний імідж у світі та становить загрозу національній безпеці.

Важливу роль у протидії корупційним проявам відведено судочинству у справах про адміністративні правопорушення.

Практичними порадами, юридичними тонкощами та власним досвідом щодо розгляду такої категорії справ із кандидатами та кандидатками на посаду судді 8 групи спеціальної підготовки поділилися судді Ольга Бородійчук та Віталій Стрельбицький.

Проведення тренінгу було розпочато з перегляду відеоролику про корупцію як “побутового” явища. Після його перегляду слухачкам і слухачам було запропоновано у форматі мозкового штурму поділитися міркуваннями про актуальність проблематики та баченнями щодо способів запобігання корупції в Україні.

У підготовлених матеріалах тренінгу закладено такий обсяг інформації, що майбутні судді отримають знання, навички та  розуміння соціального контексту розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією, та зможуть свою практичну діяльність спрямовувати на підтримку демократичних та етичних цінностей, дотримуючись при цьому принципів справедливості та рівності всіх перед законом, а також будуть орієнтовані на прийняття законних, обґрунтованих і справедливих рішень.

Даючи загальну характеристику адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, тренери наголосили на важливості складання протоколу про адміністративне правопорушення, виключно уповноваженою на те посадовою особою.

Одна із презентацій у форматі Point була присвячена питанням порушення обмежень щодо одержання подарунків та фінансовому контролю, установлених законом, оскільки внормування порядку отримання подарунків є одним із важливих запобіжних заходів у сфері попередження умов виникнення корупційних ризиків у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під час тренінгу також розглядалися питання  про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та вимог щодо запобігання, урегулювання конфлікту інтересів.

Увесь запропонований слухачам та слухачкам матеріал тренінгу з його практичною складовою спрямований на формування теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, та на розвиток такої чесноти майбутнього судді, як доброчесність.