Національна школа суддів України

3-4 жовтня 2018 р. Аліментні зобов’язання як вид сімейних правовідносин

3-4 жовтня 2018 року в Львівському регіональному відділенні для 8 групи слухачів спеціальної підготовки проводиться тренінг на тему Особливості розгляду сімейних справ”. 

Розгляд судами сімейних справ, порівняно з більшістю інших категорій цивільних справ, має свою специфіку, оскільки усі вони фактично пов'язані з вирішенням  долі  дітей.

Програма тренінгу щодо особливостей розгляду сімейних справ передбачає огляд загальних засад та джерел сімейного права, у тому числі  і практики Європейського суду з прав людини; опрацювання  алгоритму розгляду сімейних справ: підготовка справи до розгляду, судовий розгляд справи, ухвалення судового рішення; особливості розгляду справ про поділ майна подружжя, встановлення батьківства (материнства), позовів, пов’язаних із вихованням дітей та припиненням шлюбу.

Під час тренінгу слухачам та слухачкам неодноразово наголошується на необхідності  детального вивчення/дослідження в кожному конкретному випадку усіх деталей такої категорії справ, урахування інтересів неповнолітніх дітей, прав та обов’язків подружжя, залучення у випадку необхідності органів опіки і піклування та психологів.

У цих блоках  питань з метою поглиблення знань, формування професійних якостей, умінь та навичок слухачам пропонується певний обсяг теоретичного матеріалу, відеоматеріал та виконання практичних завдань у малих групах з подальшим обговоренням та коментарями досвідчених суддів-практиків Тетяни Гірник, Вікторії Бучківської та Ганни Шендрікової.

Серед інститутів сімейного права особливе місце посідають аліментні зобов’язання, оскільки їх виникнення зумовлено потребою конкретної особи отримувати матеріальну допомогу від членів сім'ї, у зв’язку з певними обставинами. Хоча Сімейний кодекс України і передбачає договірне регулювання аліментних відносин, як правило, зацікавлені особи віддають перевагу стягненню аліментів у судовому порядку.

Тому, під час тренінгу буде приділено увагу позовам, що випливають з обов’язку батьків по утриманню дітей, дітей по утриманню батьків та позовам, що випливають з обов’язку подружжя по утриманню.  

У контексті стягнення аліментів буде обговорено способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину; обставини, що впливають на визначення розміру аліментів; умови призначення аліментів на повнолітню дитину; припинення стягнення аліментів на дитину; градація позовів, що випливають з обов’язку дітей по утриманню батьків, умови їх виплати та підстави звільнення від такого обов’язку тощо.