Національна школа суддів України

2 - 3 травня 2018 р. Опанування практичних навичок застосування Конвенції та практики Європейського суду

2 та 3 травня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для слухачів спеціальної підготовки проводиться тренінг на тему “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського cуду з прав людини місцевими загальними судами України”.

У межах програми тренінгу майбутні судді ознайомляться із загальними вимогами щодо дотримання, меж застосування та понятійним апаратом пункту 1 статті 6, статей 8, 10 та 12 Конвенції; процесуальними вимогами щодо справедливого судового розгляду, змагальності, рівності сторін, обґрунтованості та мотивованості, юридичної визначеності; концепцією “приватного життя”, “сімейного” життя, “житла”, “кореспонденції” тощо.

У перший день тренінгу методика викладання в основному полягала у використанні інтерактивних форм і методів підготовки: тестування у форматі експрес-опитування та обговорення їх результатів; роботи в малих групах, якій надавалось практичне завдання на основі рішення ЄСПЛ. За результатами їх проведення слухачі активно структурували та змістовно аналізували рішення Європейського Суду з прав людини.

Враховуючи практичний досвід викладацько-трененрського складу: Фазикош Г. В., Бучківської В. Л., Левика Я. А., Савчака А. В. та Гладишевої Х. В., слухачі мали можливість отримати навики застосування практики ЄСПЛ при вирішенні спорів та написанні судових рішень, обговорити проблемні питання, які виникають в судовій практиці.

За результатами проведення відповідного тренінгу майбутні судді будуть вміти застосовувати статті Конвенції та принципи статей 8 та 10 Конвенції до фактів/обставин конкретної справи, висновки ЄСПЛ, розрізняти питання, які не входять до сфери застосування статті 6 Конвенції, визначати характер правовідносин у контексті понять “приватне” життя, також права на повагу до “сімейного” життя, “житла” і “кореспонденції” тощо.