Національна школа суддів України

12 грудня 2018 р. Поновлення майнових інтересів у справах із договорів страхування

12 грудня 2018 року у Львівському регіональному відділенні зі слухачами та слухачками спеціальної підготовки 8–ї групи  проводився тренінг про особливості вирішення спорів, що виникають із договорів страхування.

У процесі господарської діяльності неможливо в повній мірі уникнути ризиків, проте можна передбачити юридичні форми компенсації відповідних збитків на випадок їх виникнення.

Відносини, що складаються з приводу попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків, що виникають у процесі підприємницьких відносин і відшкодування збитків – складають зміст страхового захисту.

Спори, що виникають із договорів страхування мають свої особливості, що обумовлює необхідність спеціальних знань, а тому виправданим є те, що тренінг з такої тематики є складовою програми підготовки майбутніх суддів.

Під час такого тренінгу кандидатам і кандидаткам на посади суддів  досвідчені тренери розкривали

   поняття страхування,

   його види та об’єкти;

   зміст договору страхування;

   особливості розгляду справ, що виникають з договорів страхування:

   підсудність такої категорії справ,

   пропуску строків звернення до суду та його наслідки тощо.

Суддя Світлана Бойко, починаючи роботу зі слухачами та слухачками зазначила, що проблеми правового регулювання діяльності страхових компаній, їх взаємовідносини з страховиками, суспільними та державними інститутами належить до поширеної та складної категорії справ.

“Призначення страхування – це страховий захист страхувальника, матеріальна складова якого проявляється в разі настання страхового випадку, а тому інтереси страхувальника превалюють над підприємницькими інтересами страховика”, –  наголосила майбутнім суддям викладачка Олена Малєєва.

З метою якнайкращого засвоєння нормативно–правового матеріалу цього інституту права – теоретичну  складову тренінгу грамотно доповнено відеоматеріалами, практичними завданнями та експрес–опитуваннями за допомогою електронної системи клікерів.