Національна школа суддів України

1 квітня 2019 р. Адміністративна юстиція має сприяти в захисті прав, свобод і законних інтересів громадянина

1 квітня 2019 року у Львівському регіональному відділенні для слухачів і слухачок спеціальної підготовки почався дводенний тренінг “Докази і доказування в адміністративному судочинстві”.

Невід’ємним атрибутом правової держави є адміністративна юстиції, завдання якої полягає в судовому захисті конституційних прав і свобод громадян шляхом вирішення спорів адміністративного характеру між громадянами та органами, які наділені публічно–владними повноваженнями.

Практичними порадами та рекомендаціями щодо процесу доказування та роботи з доказовою базою з кандидатами та кандидатками на посади суддів ділилася суддя Оксана Клименко.

Тренінг розпочався бліц–опитуванням майбутніх суддів щодо визначення актуальних питань, які найчастіше можуть виникати в ході доказування в адміністративному судочинстві.

Викладачка зазначила, що особливістю адміністративного судочинства є те, що в судовому процесі особі, яка потребує судового захисту, як правило, протистоїть потужний адміністративний апарат. У зв’язку з цим сторони у справі “автоматично” перебувають у нерівному статусі. Щоб збалансувати їх становище, адміністративний суд має відігравати активну роль. У межах, які визначив законодавець, суд має сприяти в захисті прав, свобод і законних інтересів громадянина.

У програмі тренінгу передбачено обговорення питань:

– поняття та види доказів; обов’язок доказування

– належність, допустимість, достовірність і достатність доказів

– розгляд заяви судом про неприйнятність доказів

– порядок надання доказів учасниками адміністративного процесу та витребування доказів судом

– дослідження доказів

– правила оцінки та закріплення доказів.

Кожне із зазначених питань є дуже важливим, адже майбутні володарі суддівських мантій повинні правильно орієнтуватись у питаннях фактичних даних, об’єктів матеріального світу та в умовах, за яких вони можуть бути доказами у справі.

Перегляд підготовленого відеоролика з показаннями свідка викликав у слухацькій аудиторії жваве обговорення щодо належності та допустимості таких доказів.

У ході тренінгу зі слухачами та слухачками було проведено аналіз практики Європейського суду, який дає можливість виявити такі закономірності, які характеризують правові позиції цього суду щодо оцінки допустимості доказів.

Належну уваги було приділено інституту забезпечення доказів як гарантії захисту порушених прав, оскільки він спрямований на гарантування й захист інтересів однієї зі сторін публічно–правового спору.

Окрім теоретичного матеріалу, модулі тренінгу містять велику кількість практичних завдань, які опрацьовувалися слухачами та слухачками з метою кращого засвоєння матеріалу, отримання професійних навичок і підходів до його застосування на практиці.