Національна школа суддів України

14 – 25 жовтня 2013 р. м.Київ. Підготовка суддів місцевих господарських судів, призначених на посаду судді вперше


ПОГОДЖЕНО

Проректор

Національної  школи

суддів України

А.В.Костенком

7жовтня 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о. Ректора

Національної  школи

суддів України

Н.Г.Шукліною

7жовтня 2013 р.

 

 

 

 

П р о г р а м а

підготовки суддів місцевих господарських судів Вінницької, Житомирської,

Київської, Черкаської і Чернігівської областей  та міста Києва,

призначених на посаду судді вперше

14 – 25 жовтня 2013 року

(В актовій залі  Вищого господарського суду України

м. Київ, вул. Копиленка, 6)

 

14 жовтня 2013 р. – понеділок

 

09.30-09.45

Реєстрація слухачів.

09.45-10.00

Відкриття.

Мазурок Володимир Антонович –  проректор Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

10.00-11.20

Проблемні питання здійснення судового провадження під час розгляду справ  у суді  першої інстанції. Управління залою судових засідань за приписами ГПК України.

Дроботова Тетяна Борисівна – суддя Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук,  заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Джерела інформації про рішення Європейського суду з прав людини. Програма Ради Європи HELP ("Освіта суддів для фахових юристів").

Фулей Тетяна Іванівна – начальник відділу науково – методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Практика Європейського cуду з прав людини як джерело права.

Кульчицький Назар Степанович – адвокат

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського cуду з прав людини в національній судовій практиці при розгляді господарських справ.

Кульчицький Назар Степанович – адвокат

 

15 жовтня 2013 р. – вівторок

10.00-11.20

Актуальні питання досудового врегулювання спорів. Медіація в господарських справах.

Седик Юлія Анатоліївна – заступник керівника робочої групи з питань інновацій при Державній судовій адміністрації

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності.

Мельник Микола Григорович – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Застосування положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону України № 4212-VІ від 22.12.2011 року. Проблемні питання визнання недійсними правочинів та спростування майнових дій в процедурі банкротства.

Картере Валерій Іванович - суддя Вищого господарського суду України

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.40

Антикорупційне законодавство:міжнародні стандарти та їх запровадження в  Україні.

Ахтирська Наталія Миколаївна - доцент кафедри криміналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

 

 

16 жовтня 2013 р. -  середа

10.00-11.20

Новели Кримінально процесуального кодексу України: новий порядок відкриття провадження у кримінальній справі; інститут слідчого судді; запобіжні заходи; негласні слідчі дії

Шаповалова Ольга Анатоліївна - суддя Верховного Суду України у відставці, начальник відділу підготовки суддів та працівників апаратів судів, кандидат юридичних наук, заслужений юрист Автономної Республіки Крим

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Змагальні засади судового розгляду. Провадження на підставі угод. Особливості розгляду судом окремих категорій справ: розгляд справ судом присяжних; щодо високопосадовців; щодо неповнолітніх.

Шаповалова Ольга Анатоліївна - суддя Верховного Суду України у відставці, начальник відділу підготовки суддів та працівників апаратів судів, кандидат юридичних наук, заслужений юрист Автономної Республіки Крим

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Особливості розгляду справ, пов’язаних із регулюванням відносин у сфері страхування.

Погребняк Володимир Яковлевич - суддя Вищого господарського суду України

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.40

Практичне завдання: формування модельної справи.

Іщенко Олександр Петрович – начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук

 

17 жовтня 2013 р.  -  четвер

10.00-11.20

Аналіз причин скасування або зміни судових рішень місцевих господарських судів.

Хрипун Олег Олексійович – голова Київського апеляційного господарського суду

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Проблемні питання розгляду справ, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними.

Дроботова Тетяна Борисівна – суддя Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук,  заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів.

Кабиш Оксана Олександрівна – доцент кафедри культури української  мови  Національного  педагогічного університету імені М.В. Драгоманова, кандидат філологічних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.30

Мистецтво правового письма.

Кабиш Оксана Олександрівна  –  доцент кафедри культури української  мови  Національного   педагогічного  університету імені М.В. Драгоманова, кандидат філологічних наук

 

18 жовтня 2013 р. -  п’ятниця

10.00-11.20

Деякі питання практики розгляду господарськими судами України справ у спорах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Львов Богдан Юрійович суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Конкурентне законодавство та недобросовісна конкуренція. Деякі питання судової практики: особливості застосування чинного законодавства, підвідомчість справ, судовий захист порушених прав, у тому числі, в сфері промислової власності.

Львов Богдан Юрійович суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Особливості розгляду спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

Бенедисюк Ігор Михайлович - суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.40

Захист авторських та суміжних прав в господарському судочинстві.

Блажівська Оксана Євгенівнасуддя Господарського суду міста Києва, кандидат юридичних наук

 

21 жовтня 2013 р. -  понеділок

10.00-11.20

Етичні засади діяльності суддів. Кодекс суддівської етики.

Сімоненко Валентина Миколаївна - суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Міжнародно-правові акти та національне законодавство, які регламентують етику поведінки суддів.

Сімоненко Валентина Миколаївна - суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Особливості розгляду справ  щодо рішень, дій чи бездіяльності Державної виконавчої служби.

Данилова Мальвіна Володимирівна - суддя Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.40

Судова влада та ЗМІ: забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності загальних судів. Проведення  в залі судового засідання звукозапису, фото- та відео – зйомки, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню.

Момот Людмила Михайлівна – начальник відділу (керівник прес–служби) Верховного Суду України

 

22 жовтня 2013 р. -  вівторок

10.00-11.20

Питання єдності судової практики при розгляді господарських справ.

Першиков Євген Володимирович – суддя, секретар судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Деякі питання застосування земельного законодавства при розгляді господарських справ.

Першиков Євген Володимирович – суддя, секретар судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

12.50-13.50

Перерва

13.50 -15.10

Антикорупційне законодавство:міжнародні стандарти та їх запровадження в  Україні.

Ахтирська Наталія Миколаївна - доцент кафедри криміналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

15.10-15.20

Перерва

15.20 -16.40

Застосування в роботі місцевих та апеляційних  господарських судів постанов Пленуму Верховного Суду України  та пленумів вищих спеціалізованих судів. Узагальнення судової практики як засіб вдосконалення судової діяльності.

Алєєва Інна В’ячеславівна – суддя Вищого господарського суду України, член Ради суддів України

 

 

23 жовтня 2013 р. -  середа

Презентація індивідуальних завдань суддів місцевих господарських судів – слухачів

Національної школи суддів України

Модератори:

Іщенко Олександр Петрович – начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук

Алєєва Інна В’ячеславівна – суддя Вищого господарського суду України, член Ради суддів України

 

24 жовтня 2013 р. -  четвер

У залі пленарного засідання Верховного Суду України

(вул. Пилипа Орлика, 8)

за окремою програмою

 

25 жовтня 2013 р. -  п’ятниця

10.00-11.20

Перегляд господарських справ у касаційному порядку. Аналіз помилок апеляційних господарських судів, які стали підставою для перегляду судових рішень.

Грек Борис Миколайович – суддя Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

11.20-11.30

Перерва

11.30 -12.50

Участь прокурора у господарському процесі, його права та обов’язки. Дії суду щодо оцінки правильності визначення прокурором органу, на який державою покладено обов’язок щодо здійснення конкретних функцій у правовідносинах, пов’язаних із захистом інтересів держави.

Іоннікова Ірина Анатоліївна – суддя Київського апеляційного господарського суду, кандидат юридичних наук

12.50-13.00

Перерва

13.00 -14.20

Конституційні основи судової влади в Україні. Напрямки реформування судової системи України в світлі проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів”.

Шукліна Наталія Георгіївна - тимчасово виконуюча обов’язки ректора Національної школи суддів України, професор, кандидат юридичних наук

14.20 -14.40

Закриття. Вручення Сертифікатів НШСУ

Шукліна Наталія Георгіївна - тимчасово виконуюча обов’язки ректора Національної школи суддів України, професор, кандидат юридичних наук

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу підготовки

суддів та працівників апаратів судів

________________О.А.Шаповалова