Національна школа суддів України

07–11 грудня 2020 року м.Львів ПРОГРАМА підготовки помічників суддів місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректором 

Національної школи  суддів України

А. В. Костенком

“ 18”  листопада   2020 р.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підготовки помічників суддів місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів

в онлайн додатку ZOOM

 

тривалістю 40 годин

 

07–11 грудня 2020 року Львівське РВ

 

 


07 грудня 2020р. – понеділок

 

09.0009.50

Реєстрація слухачів


09.5010.00

Відкриття. Вступне слово

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України

 

10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Політика управлінні конфліктами інтересів у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”. Формування антикорупційної культури державних службовців як спосіб протидії корупції. Електронне декларування. Корупційні прояви: запобігання та відповідальність. Конфлікт інтересів. Фінансовий контроль

Бородійчук Ольга Ігорівна – суддя, голова Бродівського районного суду Львівської області

 

11.2011.40

Перерва

 

11.4013.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Судові рішення. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма. Рішення суду першої інстанції. Зміст ухвали та рішення суду. Складання судових рішень (методика складання мотивувальних частин судових рішень). Винесення окремих ухвал по цивільних справах. Направлення окремих ухвал компетентним органам для вжиття відповідних заходів реагування. Контроль суду за своєчасністю і повнотою виконання окремих ухвал та реагування на випадки невиконання. Виконання рішень апеляційного суду у частині видачі виконавчих листів, пілся скасування, повної чи часткової зміни рішення суду першої інстанції

Котормус Тарас Ігорович – суддя Кам’янко-Бузького районного суду Львівської області, кандидат юридичних наук


13.0014.00

Перерва


14.0015.20


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Основні засади кримінального провадження та їх реалізація. Принцип змагальності відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та його реалізація на стадіях судового розгляду. Учасники кримінального провадження, їх процесуальні права та обов’язки. Розгляд обвинувального акту в спрощеному порядку

Федорів Ольга Петрівна – суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області,  кандидат юридичних наук


15.2015.40

Перерва


15.4017.00


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Дисциплінарна та матеріальність відповідальність помічників суддів з врахуванням підпорядкування посади патронатній службі. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження

Коник Марія Яремівна – заступник начальника Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області
08 грудня  2020р.  – вівторок


10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості роботи працівника апарату суду в умовах карантинного режиму

Панченко Олена Олександрівна – суддя Авдіївського міського суду Донецької області


11.2011.40

Перерва


11.4012.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Покращення навичок співпраці із людьми з інвалідністю

Давид Ольга Володимирівна – тренер проекту “Покращення рівня доступності правосуддя для людей з інвалідністю”


12.2013.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Основи написання інформації про резонансні справи

Давид Ольга Володимирівна – тренер проекту “Покращення рівня доступності правосуддя для людей з інвалідністю”

 

 

 

13.0014.00

Перерва


14.0015.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Етичні основи судової діяльності та професійна етика працівників апарату суду

Білостоцький Степан Миронович – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, кандидат юридичних наук


15.2015.40

Перерва


15.4017.00


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Підготовка проектів документів слідчого судді. Проблемні питання, які виникають в діяльності слідчого судді згідно вимог КПК України. Практика, особливості розгляду клопотань слідчих суддів тимчасових доступів та обшуків. Особливості апеляційного розгляду при перевірці ухвал слідчих суддів. Розгляд слідчими суддями місцевих судів клопотань про застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження. Повідомлення учасників по справі при розгляді подань чи скарг слідчим суддею

Федорів Ольга Петрівна – суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області,  кандидат юридичних наук
09 грудня  2020р.  – середа


10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Проблемні питання вирішення цивільного позову у справах про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту при настанні страхового випадку

Павлів Володимир Романович – суддя, голова Миколаївського районного суду Львівської області


11.2011.40

Перерва


11.4013.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Захист прав дітей в українському судочинстві

Шендрікова Ганна Олександрівна – суддя Буського районного суду Львівської області


13.0014.00

Перерва


14.0015.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Докази та доказування в кримінальному судочинстві. Належність і допустимість доказів. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод людини. Визнання доказів недопустимими. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів. Перевірка показань підозрюваного, обвинуваченого, які він давав під час досудового слідства. Нотаріальне посвідчення інформації з мережі Інтернет: належність і допустимість доказів. Суб’єкт, який уповноважений посвідчувати такі копії

Нагірна Олеся Богданівна – суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області


15.2015.40

Перерва


15.4017.00


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Правочини. Правові наслідки недійсності правочинів. Проблеми розгляду спорів про визнання правочинів недійсними

Котормус Тарас Ігорович – суддя Кам’янко-Бузького районного суду Львівської області, кандидат юридичних наук

 

 


10 грудня  2020р. – четвер


10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Труднощі українського правопису при складанні проектів судових документів

Дзеньдзюра Надія Іванівна – доцент кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту ДЗВНЗ “Університет банківської справи”, кандидат філологічних наук, доцент

 

11.2011.40

Перерва


11.4013.00

Практичні завдання

Пунктуаційно-орфографічний практикум

Дзеньдзюра Надія Іванівна – доцент кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту ДЗВНЗ “Університет банківської справи”, кандидат філологічних наук, доцент

 

13.0014.00

Перерва


14.0015.20


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості вирішення житлових спорів, у тому числі про:

  • захист права власності на житло;
  • приватизацію житла;
  • збереження жилого приміщення за тимчасово відсутнім наймачем та (або) членами його сім’ї та визнання особи такою, що втратила право користування житлом;
  • виселення із житла, зокрема, у зв’язку зі зміною його власника або в разі звернення стягнення на квартиру чи житловий будинок, тощо.

Застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при вирішенні національними судами України спорів про виселення

Чепурнов Вадим Олександрович – суддя Перечинського районного суду Закарпатської області, кандидат юридичних наук


15.2015.40

Перерва


15.4016.20


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Порядок вирішення питань щодо відкриття провадження у справі за позовами, в яких обрано способи захисту цивільних прав не передбачені чинним законодавством

Шендрікова Ганна Олександрівна – суддя Буського районного суду Львівської області


16.2017.00


Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Поняття, значення і види підсудності цивільних справ. Направлення справ за підсудністю для розгляду справи. Правила визначення підсудності справ. Виключна підсудність

Шендрікова Ганна Олександрівна – суддя Буського районного суду Львівської області

 

 


11 грудня  2020р. – пятниця


09.0010.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення та судова практика застосування адміністративних стягнень. Підстави повернення матеріалів адміністративного правопорушення для усунення недоліків. Докази і доказування у справах про адміністративні правопорушення. Порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Судова практика застосування адміністративних стягнень

Костюк Уляна Ігорівна – суддя Кам’янко-Бузького районного суду Львівської області


10.2010.30

Перерва


10.3011.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Провадження в суді присяжних. Судове засідання з участю присяжних: проблеми забезпечення їх участі. Складання табелю обліку робочого часу присяжного на підставі відомостей журналу судового засідання, надання ТУ ДСА довідки та узагальненої інформації щодо розгляду справ за участю присяжних про виконання/невиконання присяжним обов’язків у суді із забезпеченням фактично відпрацьованого часу

Коник Марія Яремівна – заступник начальника Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області

 

11.5012.20

Перерва

 

12.2013.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Справи про видачу обмежувальних приписів - аналіз судової практики та особливості розгляду

Федькович Галина Володимирівна – адвокатка  Центру “Жіночі перспективи”

 

13.4013.50

Перерва


13.5015.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Розгляд клопотань слідчим суддею про арешт майна, підстави накладення арешту на майно, скасування арешту майна

Федорів Ольга Петрівна – суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області,  кандидат юридичних наук


15.1015.30

Закриття навчання.  Анкетування

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального

відділення Національної школи суддів України