Національна школа суддів України

Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

З 12 по 19 серпня 2022 року Національна школа суддів України проводить 4 дистанційні курси для працівників апаратів судів щодо застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини:

- “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві”;

- “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Судовий розгляд” (у кримінальному судочинстві);

- “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Досудове розслідування” (у кримінальному судочинстві);

- “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини” (в адміністративному судочинстві).

У програми курсів включено найважливіші  питання в цивільних, кримінальних, адміністративних справах з огляду на окремі положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і Протоколів до неї.

Слухачі курсу зможуть опанувати теоретичні та практичні аспекти, а також поліпшити свій рівень знань у сфері застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини.

Віддалений доступ до дистанційних курсів для працівників апаратів судів забезпечують Вінницький навчальний центр, відділ підготовки суддів та відділ інформаційних технологій.