Національна школа суддів України

Окремі аспекти професійної діяльності помічників суддів господарської юрисдикції

3–7 квітня 2023 року Національна школа суддів України проводить онлайн-підготовку та підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою для помічників суддів місцевих та апеляційних господарських судів.

Учасників та учасниць підготовки привітали начальник відділу підготовки суддів Іван Балаклицький та заступниця начальника відділу підготовки суддів Жанна Дмітрієва.

Підготовку проведуть суддя Великої Палати Верховного Суду, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Віталій Уркевич, суддя Вищого антикорупційного суду Інна Білоус, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доктор юридичних наук, професор Ян Берназюк, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Олександр Банасько, суддя Господарського суду Черкаської області Андріан Гладун, суддя Господарського суду Луганської області, кандидатка юридичних наук Олена Фонова, суддя Одеського окружного адміністративного суду, кандидатка юридичних наук Елла Катаєва, суддя Господарського суду Івано-Франківської області Олена Малєєва, суддя Господарського суду Вінницької області Роман Міліціанов, суддя Господарського суду у Чернігівській області Марія Демидова, суддя Господарського суду Одеської області Юлія Бездоля, суддя Господарського суду міста Києва, кандидатка юридичних наук Тетяна Васильченко, суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юлія Фещенко, заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів України, професор Андрій Маслюк, головна наукова співробітниця відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидатка філологічних наук Оксана Кабиш, директорка відділу “Вінницький навчальний центр” Національної школи суддів України, докторка юридичних наук Олена Мілієнко, начальник відділу супроводу онлайн-сервісів Департаменту централізованого адміністрування мереж та системного супроводу ДП “Інформаційні судові системи” Вадим Коваль, менеджерка проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя” Ірина Кушнір, головна спеціалістка-психологиня Національної школи суддів України Анжеліка Фарафонова.

Помічники суддів підвищать свій професійний рівень у ході детального дослідження таких питань:

- набуття, передача та припинення корпоративних прав. Спори між учасниками корпоративних спорів;

- інформаційна війна – як вийти переможцем;

- проведення підготовчого засідання та судові рішення за його результатами;

- акцентуаційна компетентність правника;

- сучасні правила функціонування ефективної команди: суддя, помічник судді, секретар судового засідання;

- актуальна судова практика в справах про банкрутство;

-“Електронний кабінет” електронного суду. Електронні сервіси у роботі помічника судді;

- гендерні аспекти у роботі суду;

- актуальна практика Європейського суду з прав людини за ст. 6, ст. 1 Першого протоколу для судів господарської юрисдикції;

- форми господарського судочинства: особливості та практика  їх визначення;

- забезпечення позову. Актуальна судова практика;

- психологічна адаптація в умовах війни;

- стандарти написання судового рішення. Структура судового рішення;

- способи захисту порушеного права у земельних правовідносинах;

- право власності. Основні аспекти вирішення спорів у сфері права власності;

- ефективне управління часом (тайм-менеджмент). Планування та досягнення мети. Організація робочого часу в умовах дії воєнного стану;

- докази і доказування в господарському процесі: практика Верховного Суду;

-дотримання вимог антикорупційного законодавства та практика його застосування;

- принцип рівності та заборони дискримінації під час вирішення приватно-правових та публічно-правових спорів.

Після закінчення онлайнової підготовки слухачі та слухачки матимуть змогу висловити свої  міркування, враження та побажання  в анкетах зворотного зв’язку і отримають електронний Сертифікат Національної школи суддів України.