Національна школа суддів України

Гендерна рівність. Заборона дискримінації

22 вересня 2022 року згідно з Календарним планом Національної школи суддів України суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела для суддів та помічників суддів місцевих загальних судів лекцію “Гендерна рівність. Заборона дискримінації”.

Національна школа суддів України продовжує традицію проведення циклу навчальних лекцій для суддів та помічників суддів місцевих загальних судів за участі судді Конституційного Суду України, кандидатки юридичних наук Галини Юровської. У вступній промові вона, зокрема, зазначила, що лекція присвячена гендерній рівності, зокрема розкриттю положень Конституції України щодо рівності.

Доповідачкою зроблено добірку й аналіз рішень і висновків Конституційного Суду України, що стосуються рівності та в яких аспектах це поняття розглядалося.

Галина Юровська висвітлила положення міжнародно-правових актів, якими затверджено рівність між чоловіком і жінкою: Статуту ООН, Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини та громадянина, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Особливу увагу звернуто на положення Стамбульської Конвенції з прав людини, процес ратифікації, з якими заявами та застереженнями відбувався процес ратифікації Україною.

Говорячи про структуру Стамбульської Конвенції, спікерка розповіла, що для України зміниться в результаті прийняття та затвердження Конвенції. Також навела приклади застосування положень Європейська конвенція з прав людини та громадянина в рішеннях Європейського суду з прав людини щодо гендерної рівності в контексті ст. 8, Стамбульської Конвенції в рішеннях Конституційних судів інших держав по забезпеченню рівності та заборони дискримінації.

Завершилося заняття оглядом інших нормативно-правових актів, які були прийняті з метою реалізації положень Стамбульської Конвенції та регулюють вказані принципи рівності.

Під час навчання судді мали можливість долучитися до обговорення важливого питання, отримати ґрунтовні, фахові відповіді на проблемні запитання.