Національна школа суддів України

Дистанційний курс “Проблемні питання доказування в цивільному судочинстві”

1–28 березня 2023 року Національна школа суддів України проводить дистанційний курс для помічників суддів та секретарів судового засідання “Проблемні питання доказування у цивільному судочинстві”.

Дистанційний курс триватиме 20 днів. Навчальні модулі містять матеріали щодо стандартів доказування, презумпції в цивільному процесі, правил застосування преюдиції, ролі суду у збиранні доказів, принципу змагальності тощо.

Окрім теоретичної частини, учасники можуть закріпити набуті знання за допомогою практичних завдань та пройти самоперевірку.

Курс буде особливо корисним для помічників суддів та секретарів судового засідання, які хочуть ознайомитися з актуальними правовими позиціями Верховного Суду й практикою Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві.

Віддалений доступ до дистанційного курсу забезпечують відділ підготовки суддів, Вінницький навчальний центр та відділ інформаційних технологій.