Національна школа суддів України

Дистанційний курс “Проблемні питання доказування у цивільному судочинстві”

З 28 вересня по 17 жовтня 2022 року Національна школа суддів України проводить дистанційний курс “Проблемні питання доказування в цивільному судочинстві”.

Дистанційний курс розраховано на 20 днів. Модулі курсу містять навчальні матеріали стосовно актуальних питань доказування, зокрема щодо стандартів доказування, презумпції в цивільному процесі, правил застосування преюдиції, ролі суду у збиранні доказів, принципу змагальності тощо.

Розробники курсу створили не лише теоретичний матеріал, а й додали практичні завдання, щоб слухачі могли закріпити вивчений матеріал та перевірити власні знання.

Курс буде особливо корисним для помічників суддів та секретарів судового засідання, які хочуть поглибити свої знання та ознайомитися з останніми правовими позиціями Верховного Суду й практикою Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві.

Віддалений доступ до дистанційного курсу забезпечують відділ підготовки суддів, Вінницький навчальний центр та відділ інформаційних технологій.