Національна школа суддів України

Підготовка керівників апаратів місцевих та апеляційних судів. 21-25 травня 2012р. м. Дніпропетровськ.

   21-25 травня 2012 року в місті Дніпропетровську Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку керівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

    Навчання проводиться згідно з програмою, затвердженою проректором з підготовки кадрів для судових органів Національної  школи суддів України  Кучинською Оксаною Петрівною .

    У заході беруть участь 16 керівників апаратів місцевих та апеляційних судів з Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

     Викладачами підготовки запрошено начальника ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Ігнатьєву Ганну Вячеславівну, заступник начальника ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Москалець Аліну Петрівну,  начальника відділу кадрової роботи ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Пунько Олену Миколаївну, начальника відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Карпеко Євгенію Володимирівну, заступника начальника відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Нескоромну Ірину Петрівну, головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України в Дніпропетровській області Ганькову Олександру Валеріївну, суддю у відставці Коняєва Дмитра Івановича, начальника відділу методології та економічного аналізу управління надходження доходів головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Суслову Вікторію Вікторівну, начальника відділу методології та контролю за призначенням пенсій управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Щербініну Тетяну Олександрівну, в.о. заступника начальника управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області Набокова Анатолія Володимировича, завідувача сектору консультативно-правової роботи відділу організаційно-кадрової роботи та документообігу управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області Паршина Дмитра Феліксовича, старшого викладача кафедри практичної психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Єрмолаєву Тетяну Василівну, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського гуманітарного університету, кандидата юридичних наук, приватного нотаріуса  Кохан Ганну Леонідівну .

   На заняттях буде розглянуто такі теми:

-   Основні положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів”      від 7 липня 2010 року. Засади організації судової влади. Загальна характеристика судової системи України. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Гарантії незалежності та самостійної суддівської діяльності. Статус судді в правовій державі (європейський та національний досвід). Порядок призначення суддів на адміністративні посади. Суддівське самоврядування: загальні засади, організаційні форми, порядок здійснення суддівського самоврядування. Дисциплінарна відповідальність судді. Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Служба дисциплінарних інспекторів. Відповідальність судді за порушення присяги та вимог щодо несумісності. Оскарження рішення в дисциплінарній справі стосовно судді. Вища рада юстиції: повноваження та їх здійснення в порядку, визначеному законом України “Про Вищу раду юстиції”.

-      Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

-   Пенсійна реформа в Україні. Законодавче забезпечення реформування пенсійної реформи. Особливості розгляду справ щодо пенсійного та іншого соціального забезпечення громадян.

-   Судове адміністрування. Порядок взаємодії суду з органами державної влади з питань, які вимагають фінансових витрат (ремонт будинків, виготовлення додаткових пристосувань, тощо). Основи фінансово-планової діяльності та фінансово-податкової звітності суду. Порядок складання бюджетного запиту на рік. Порядок придбання товарів та послуг за бюджетні кошти. Відшкодування витрат на відрядження в межах України; норми витрат. Організація обліку матеріальних цінностей.

-   Формування кадрового резерву для державної служби на заміщення посад державних службовців та просування їх по службі в апараті суду. Вимоги та порядок подання документів. Проведення конкурсу на зайняття посади.

-     Доступ до правосуддя і обслуговування користувачів. Адміністративна складова управління проходження справ в судах. Загальна характеристика судової статистики в Україні. Організація обліково-статистичної роботи в місцевому та апеляційному суді за допомогою технічних засобів.

-       Умови оплати праці, матеріального, соціального та іншого забезпечення працівників суду. Державний захист суддів, працівників апарату суду та осіб, які беруть участь в судочинстві.

-      Злочини у сфері службової діяльності. Практика розгляду справ про посадові злочини. Розгляд кримінальних справ по перевищенню влади або службових повноважень. Особливості привласнення, розтрати майна від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Судова практика кваліфікації злочинів, передбачених ст.ст. 364 і 365 КК України. Судова практика про злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (розділ 17 КК України).

-  Загальні правила ведення судового діловодства в місцевих та апеляційних судах. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради суддів України 26.11.2010 р. № 30.

-    Передача справ на архівне зберігання. Дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах.

-   Організація роботи із зверненнями громадян у місцевих та апеляційних судах. Специфіка роботи зі зверненнями громадян. Порядок прийняття та розгляду судових звернень громадян та здійснення контролю за їх розглядом. Закон України “Про звернення громадян”. Розмежування звернень (запитів) відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Забезпечення доступу громадськості до рішень суду.

-     Умови та порядок прийняття на службу, проходження служби в судах.

-     Використання технічних засобів в роботі суду.

-   Інформаційно-правове забезпечення діяльності суду. Взаємодія місцевих та апеляційних судів щодо наповнення автоматизованої системи інформацією про рух справ у межах першої та апеляційної інстанцій.

-   Психологія діяльності працівника апарату суду. Засоби оптимізації міжособистісних стосунків працівників апарату суду. Психологічні та суспільні фактори, їх вплив на здійснення судочинства в судах. Запобігання ефекту професійного вигорання.

-    Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”. Правові позиції Європейського суду з прав людини, викладені в рішеннях ЄСПЛ, які набули статусу остаточних.

-  Застосування договорів про правову допомогу з іншими державами. Застосування міжнародних актів у правосудді. Шляхи вирішення питань, які виникають при застосуванні міжнародних договорів та законодавства інших держав.

       Після завершення підготовки керівників апаратів місцевих та апеляційних судів  кожному учаснику буде вручено Сертифікат Національної школи суддів України.

   Організаційні заходи щодо проведення підготовки забезпечено Дніпропетровським регіональним відділенням Національної школи суддів України (директор – Баштанник Алла Григорівна).