Національна школа суддів України

Судовий діалог щодо правозастосування в національній практиці стандартів Європейського суду з прав людини

17 листопада  2017 року в місті Одесі місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України проведено для суддів місцевих загальних  та апеляційних судів семінар на тему: “Стандарти Європейського  суду з прав людини. Гарантовані права, їх захист. Проблеми правозастосування в національній практиці та їх вирішення (судовий діалог)”.

Метою семінару є підвищення рівня кваліфікації суддів у застосуванні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Для проведення заходу запрошено суддю у відставці Антоніну Фадєєнко, суддю Апеляційного суду Одеської області Любов Гірняк, суддю Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Олену Бальжик.

До програми семінару включено вирішення тестових завдань у контексті питань з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики  Європейського суду з прав людини, які виникають під час іспиту.

У ході семінару судді розглянули стандарти Європейського суду з прав людини, гарантовані права та їх захист, право на справедливий суд (кримінальний аспект),  загальні положення та специфічні гарантії; проаналізували проблеми правозастосування цих стандартів у національній практиці та практиці Апеляційного суду Одеської області; знайшли  шляхи вирішення таких проблем із використанням практики Європейського суду з прав людини.  Після кожного блоку теоретичних питань судді виконали тестові завдання та обмінялися думками щодо напрацьованих результатів.