Національна школа суддів України

Свобода вираження поглядів крізь призму Європейського суду з прав людини

2 листопада 2017 року в місті Одесі місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України проведено підготовку помічників суддів окружних та апеляційних адміністративних судів на семінарі на тему: “Свобода вираження поглядів у світлі ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини”.

У вітальній промові директор Одеського регіонального відділення Валерій Левенець зазначив, що сьогодні основним завданням є підвищення рівня обізнаності суддівського корпусу та помічників суддів про діяльність та правові позиції Європейського суду, оскільки, саме суди покликані забезпечити захист гарантованих Конвенцією прав людини на національному рівні. Також, користуючись нагодою, директор представив викладачів семінару – суддів Одеського окружного адміністративного суду Еллу Катаєву, Людмилу Юхтенко, Оксану Бойко та Олега Білостоцького.

Розпочався захід з огляду змісту та сфери дії статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У ході семінару помічники суддів розглянули обов’язки держави, що випливають зі ст. 10 Європейського суду з прав людини, роль преси в демократичному суспільстві, детально зупинилися на інформації, що становить суспільний інтерес доступу до публічної інформації, інформації про публічних осіб, визначили  межі допустимої критики та критерії виправданого втручання у свободу вираження поглядів. Слід зазначити, що після кожного блоку питань слухачі закріпили вивчений матеріал виконанням практичних завдань у малих групах та  пройшли експрес-опитування за допомогою клікерів.