Національна школа суддів України

Помічники суддів господарських судів підвищують свій професійний рівень

25–29 вересня 2017 року в місті Одесі місцеве регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку помічників суддів та консультантів місцевих та апеляційних господарських судів Одеської,  Миколаївської та Херсонської областей.

Підвищення  кваліфікації шляхом отримання нових знань та вмінь є надзвичайно важливим елементом самовдосконалення у професійній діяльності, тому для  ефективного проведення занять запрошено досвідчених суддів, провідних науковців та фахівців з окремих питань.

У ході підготовки помічники суддів розглянуть особливості написання судових рішень у господарському судочинстві та особливості розгляду справ про укладення, зміну, розірвання договорів, визнання правочинів недійсними, ознайомляться із практикою застосування положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, рішеннями Європейського суду з прав людини у сфері здійснення господарського судочинства, судовим прецедентним право, його перспективами та реальністю. Особливо цікавим у реаліях сьогодення буде питання щодо окреслення дій керівництва та працівників апарату суду в надзвичайних ситуаціях здійснення правосуддя в суді та питання антикорупційного законодавства, застосування його на практиці.  

Окрім того, учасники підготовки попрацюють над удосконаленням мистецтва правового письма та процесуального документування, навчаться методам планування робочого часу та  запобіганню ефекту професійного вигорання .