Національна школа суддів України

25 жовтня 2019 р. Правові механізми захисту прав біженців

25 жовтня 2019 року в місті Львові місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України спільно із благодійним  фондом “Право на захист” проведено семінар для суддів окружних та апеляційних адміністративних судів на тему: Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо статусу біженця та додаткового захисту”. 

На початку семінару  директорка Львівського регіонального відділення Оксана Польна привітала його учасників  та представила викладачів – суддів апеляційних адміністративних судів Оксану Гінду та Євгена Мєзенцева, адвоката благодійного фонду “Право на захист” Антона Максимова. Суддя, голова Восьмого апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха підкреслив, що така категорія справ є багатовекторною, адже поєднує геополітичні, приватні та законодавчі питання, а також питання співвідношення національного та міжнародного законодавства. Заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду Євген Мєзенцев  зазначив, що приємно працювати з аудиторією, яка має різні точки зору  щодо питань, які буде розглянуто на семінарі.  За таких обставин можна випрацювати “оптимальну” правову позицію із врахуванням того, що справи, пов’язані зі статусом біженця, є чутливими з точки зору гуманізму.

Оскільки слухацька аудиторія представлена суддями окружних адміністративних судів регіону та Восьмого апеляційного адміністративного суду, то їхній увазі було представлено огляд судової практики щодо розгляду справ шукачів захисту в межах Восьмого апеляційного адміністративного округу та особливості судового розгляду справ щодо оскарження рішень Державної міграційної служби України у справах шукачів захисту.

Хоча зазначена категорія адміністративних справ є незначною порівняно з іншими, однак, заходи для суддів на таку тему є необхідними для розуміння ними важливості проблеми захисту прав біженців та для забезпечення однакового застосування  адміністративними судами  законодавства під час розгляду спорів щодо статусу біженця та  особи,  яка  потребує  додаткового  захисту, адже в центрі таких правовідносин – людина.
І саме становище біженців у тій, чи іншій країні яскраво демонструє дотримання державою принципів і норм національного та міжнародного права в цій галузі, соціальні можливості країни та зміст її демократії.