Національна школа суддів України

26-27 листопада 2019 р. Підготовка суддів-тренерів із застосування норм міжнародного гуманітарного права

26-27 листопада 2019 року в місті Львові Національна школа суддів України за підтримки Програми USAID реформування сектору юстиції “Нове правосуддя” проводить тренінг для тренерів з викладання курсу щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права.

Захід розпочала вітальними словами проректор Національної школи суддів України Наталія Шукліна, відмітивши актуальність та важливість тематики міжнародного гуманітарного права, враховуючи практичні завдання, які постали перед суддями у зв’язку зі розглядом справ, пов’язаних із збройним конфліктом. Національна школа суддів України відреагувала на ці виклики та розробила навчальний курс, присвячений застосуванню норм міжнародного гуманітарного права.

Начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти, директор курсу Тетяна Фулей зазначала, що проведення тренінгу для тренерів є завершальним етапом розробки навчального курсу та передумовою впровадження його у навчальний процес суддів. Тетяна Фулей відмітила, що курс є практично спрямований, його складність проявляється не лише в юридичному та соціальному аспектах, а також методично.

До учасників заходу звернулися радник з питань роботи з громадянським суспільством Програми USAID реформування сектору юстиції “Нове правосуддя” Валентина Мудрік та розробник курсу, суддя Верховного Суду України Олег Кривенда.

Тренінг (ТоТ) проводять судді-розробники цього навчального курсу – Олег Кривенда, суддя Верховного Суду України, Валентина Гребенюк, суддя Апеляційного суду Миколаївської області у відставці та Дмитро Крівцов, суддя Московського районного суду міста Харкова.

Мета заходу – підготовка суддів-тренерів, які у майбутньому викладатимуть цей курс. Під час ТоТ судді-тренери мають змогу не лише опанувати знання та виробити навички щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) та міжнародного кримінального права (МКП) у справах, пов’язаних із збройним конфліктом, але й отримати методичні рекомендації та тренерські поради щодо ефективного викладання цього курсу.

Курс щодо застосування норм МГП та МКП для суддів розроблений у форматі 2–денного тренінгу із використанням інтерактивних методів підготовки дорослої високо фахової аудиторії. Структура та зміст курсу обумовлені контекстом послідовного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, зокрема в частині, що стосується Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них.

Дизайн тренінгу передбачає, що по закінченні курсу судді знатимуть:

  • понятійний апарат та джерела міжнародного гуманітарного права;
  • стандарти справедливого судочинства та процесуальні стандарти, що застосовуються до переслідування міжнародних злочинів міжнародними кримінальними судами і трибуналами;
  • види кримінальної відповідальності та форми співучасті за порушення норм МГП;
  • особливості застосування статей Кримінального кодексу України, пов’язаних з міжнародними злочинами.

Окрім цього, програма курсу передбачає вироблення вмінь та навичок:

  • застосовувати норми МГП та МКП у національній судовій практиці;
  • розмежовувати міжнародний та неміжнародний збройний конфлікт;
  • кваліфікувати діяння за міжнародним та національним правом;
  • належним чином застосовувати положення Кримінального кодексу України у справах про злочини, вчинені в контексті збройного конфлікту на території України;
  • забезпечувати дотримання стандартів справедливого судочинства та процесуальних стандартів;
  • обґрунтовувати судове рішення з посиланням на норми МГП та МКП.

Слід зауважити, що курс з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права розроблявся в процесі чотирьох засідань групи розробників; відбулося дві апробації курсу (5-6 грудня 2018 р., Харків та 21-22 лютого 2019 р., м. Дніпро) та проведено тренінг для суддів Херсонської та Миколаївської областей (12-13 вересня 2019 р., м. Херсон). Важливою для розробки цього курсу була робота круглого столу, в якому взяли судді-розробники курсу та судді Верховного Суду (12 квітня 2019 р.)