Національна школа суддів України

24 травня 2018 р. Ефективний правовий захист як вимога Конвенції

24 травня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для кандидатів на посаду судді проводився тренінг щодо застосування судами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у кримінальних провадженнях і справах про адміністративні правопорушення.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, як чинний міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Саме тому вивчення положень Конвенції та практики Європейського суду  є складовою частиною програми підготовки майбутніх суддів.

У процесі підготовки матеріалів зазначеного тренінгу розробники поєднали теоретичну складову та практичний матеріал з тим, щоб навчити майбутніх суддів:

- перевіряти обґрунтованість постанов про закриття кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження та смерті особи в контексті ст. ст. 2 і 3 Конвенції

- аналізувати практику та позиції Європейського суду за ст.6 Конвенції щодо кваліфікації адміністративного арешту, презумпції невинуватості та її складових частин

- дотримуватись принципу змагальності на всіх стадіях кримінального процесу.

На початку тренінгу викладачі, досвідчені судді Вікторія Бучківська та Інна Порозова надали для виконання  індивідуальне завдання, побудоване  на основі рішення Європейського суду “Нечипорук і Йонкало проти України”, яке слухачі та слухачки мали  вивчити самостійно до проведення цього тренінгу.

У ході тренінгу майбутні володарі суддівських мантій

-         обговорювали право на життя, заборону катування

-         розкривали “матеріальний” та “процесуальний” аспекти гарантій у контексті ст. ст. 2 та 3 Конвенції

-         вивчали випадки позбавлення свободи, їх вичерпність

-         аналізували матеріальні та процесуальні умови законності затримання та гарантії затриманих осіб.

          У розділі програми тренінгу щодо права на повагу до приватного життя в контексті кримінальної частини (ст. 8 Конвенції) тренери  розкрили сферу її дії, алгоритм розгляду справ Європейським судом та роз’яснили права, що підлягають захисту відповідно до цієї статті.

          Увагу слухачів і слухачок було акцентовано на  умовах обмеження прав людини та основоположних свобод:

- законності мети втручання

- необхідності в демократичному суспільстві

- дотриманні балансу інтересів.

За результатами пройденого тренінгу кандидати та кандидатки на посаду судді будуть знати:

- сферу застосування статті 2 та 5 Конвенції

- критерії ефективності розслідування відповідно до усталеної практики Європейського суду

- види зобов’язань держави, які передбачені у статті 3 Конвенції

- проблематику та процесуальні умови законності затримання осіб, судового контролю при застосуванні запобіжного заходу – тримання під вартою

- структуру та межі дії статті 8 Конвенції

- конвенційні вимоги до поняття “ефективний засіб правового захисту”.

          У ході проведення опитування щодо знання положень Конвенції та практики Європейського суду за допомогою електронної системи клікерів майбутні судді  показали добрі результати. Вони давали правильні відповіді на більше ніж 80 відсотків питань, які для них були підготовлені.

          25 травня 2018 року цей тренінг буде тривати ще першу половину дня, а на його завершення всі слухачі та слухачки пройдуть поточний контроль засвоєння знань, отриманих навичок і вмінь у формі електронного тестування.