Національна школа суддів України

8 квітня 2019 р. Правовий статус біженців і шукачів притулку

8 квітня 2019 року у Львівському регіональному відділенні для слухачів і слухачок спеціальної підготовки проводився тренінг щодо особливостей розгляду справ, пов’язаних із статусом біженця, чи особи, яка потребує додаткового захисту та з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства.

Цей тренінг спрямований на забезпечення однакового розуміння майбутніми суддями ключових питань розгляду такої категорії справ, а тому в його структуру входить вивчення:

- законодавства, що регулює питання, пов’язані зі статусом біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту

- порядку отримання притулку та алгоритм оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної влади щодо надання або відмови в наданні статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту

- особливостей розгляду судом справ, пов’язаних зі статусом біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, зокрема міжнародної практики через призму рішень Європейського суду.

Актуальність тренінгу та необхідність включення його до програми підготовки  майбутніх суддів обумовлена тими викликами, які ставить перед Україною європейська міграційна криза.

Ураховуючи, що іноземці та особи без громадянства, які шукають притулку в нашій державі, користуються тими ж правами, що і громадяни країни, то адміністративні суди повинні виконувати завдання, передбачені ст. 2 КАСУ щодо захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб від протиправних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень і в такій категорії справ.

Ефективний захист цієї категорії осіб можливий лише за умови належної правової обізнаності та вміння суддів застосовувати не лише національне законодавство, а й великий масив норм міжнародного права та практики Європейського суду.

Практичними порадами та рекомендаціями щодо особливостей розгляду справ, пов’язаних із статусом біженця, чи особи, яка потребує додаткового захисту та з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства із кандидатами та кандидатками на посаду судді ділилися досвідчені судді Андрій Жук і Тарас Боршовський.

З метою кращого засвоєння матеріалу, отримання професійних навичок і підходів до його застосування на практиці, окрім теоретичного матеріалу тренінг містить велику кількість практичних завдань, які слухачі та слухачки опрацьовували впродовж дня.