Національна школа суддів України

8 жовтня 2018 р. Європейські стандарти в системі дотримання прав людини в Україні

8 жовтня 2018 року в Львівському регіональному відділенні для 8 групи слухачів спеціальної підготовки проводиться тренінг щодо застосування місцевими загальними судами практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Тому,  питання необхідності застосування практики Європейського суду з прав людини  при здійсненні судочинства не викликає сумнівів та спостерігається збільшення кількості судових рішень з посиланням на положення ЄКПЛ та практики ЄСПЛ.

Використання норм Конвенції  і рішень Європейського суду в практиці національних судів має бути розумним та доцільним.

З цих міркувань, для розуміння контексту “букви” й “духу” Конвенцію включено у програму підготовки кандидатів та кандидаток на посаду судді.

Півтораденний тренінг на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики  Європейського суду з прав людини місцевими загальними судами України” структуровано на три блоки:

-          справедливий судовий розгляд;

-          право на повагу до приватного та сімейного життя;

-          право на освіту.

Навчання розпочато тестуванням у форматі експрес-опитування за рішеннями ЄСПЛ, які були обов’язковими до самостійного опрацювання.

Під час тренінгу слухачам та слухачкам наголошено, що ключовими принципами Конвенції є верховенство права та належне здійснення правосуддя. Ці принципи також є основоположними елементами права на справедливий суд, яке займає основне місце у системі цінностей демократичного суспільства.

Увагу майбутніх суддів акцентовано і на тому, що Європейський суд не виконує роль національного державного органу та не вирішує цивільний спір або кримінальну справу по суті, а лише перевіряє дотримання державою гарантованих Конвенцією прав у кожному конкретному випадку.

У практиці Європейського Суду з прав людини належна увага приділяється вирішенню проблем, що виникають у зв’язку з реалізацією права на освіту. Тому, не дивно, що питання, пов’язанні з цим суб’єктивним правом, найчастіше, у порівнянні з іншими культурними правами, є предметом розгляду Європейського Суду з прав людини, і саме тому частина тренінгу  присвячена вивченню  змісту таких рішень.

Отже, можна прогнозувати, що доцільне використання положень Конвенції в практиці здійснення судочинства майбутніми суддями,- зменшить і кількість звернень до Європейського суду з прав людини про порушення в Україні тих прав, що гарантуються Конвенцією.

Положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ слухачі Львівського регіонального відділення опрацьовують разом із досвідченими суддями - Вікторією Бучківською, Ярославом Левиком та Андрієм Савчаком.