Національна школа суддів України

6 вересня 2018р. Тренінги в судовій залі

6 вересня 2018 року в Львівському регіональному відділенні у 8 та 10 групах  спеціальної підготовки проводилися тренінги з метою отримання слухачами та слухачками вмінь і навичок управління залою судового засідання.

Пройшовши  такий тренінг під керівництвом досвідчених викладачів Тетяни Гірник, Наталії Курій, Інни Плахтій та Людмили БезусовоїПопович,  майбутні судді будуть уміти

- підготуватися до розгляду справи

- застосовувати порядок провадження конкретних справ з урахуванням особливостей процесуального законодавства

- визначати коло осіб, права та обов’язки яких можуть бути порушені за наслідками розгляду справи, а тому вони повинні бути залученими до розгляду справи

- правильно вирішувати питання щодо доступу засобів масової інформації до судового засідання тощо.

Тренінг щодо управління залою судового засідання насичений інформацією. Тому для кращого засвоєння презентацій слухачам і слухачкам запропоновано виконати значну кількість практичних завдань.

Одним із таких практичних завдань є “рольова гра”. Учасникам спеціальної підготовки – “процесуальним дійовим особам” було запропоновано підготуватися  до імітації судового засідання та взяти в ньому участь. За результатами проведення таких вправ обов’язково має місце їх обговорення та підведення підсумків тренерами.

Для того, щоб такі рольові ігри були максимально наближені до реальних умов, голова Галицького районного суду міста Львова Ірина Волоско зробила можливим їх проведення в залі судових засідань.

У ході практичних занять тренери  оцінювали прояви особистісних професійно важливих якостей і навичок майбутніх суддів, їхнє вміння висловлювати свої думки та бути ефективними у взаємодії.

Викладачі у процесі симуляції розгляду судових справ надавали учасникам та учасницям спеціальної підготовки настанови щодо обов’язкових компонентів рішення суду першої інстанції та рекомендації в частині його проголошення.

На таких тренінгових заняттях кандидати та кандидатки на посаду судді в достатній мірі оволодівають тими навичками, якими вони раніше не володіли, та зможуть застосовувати їх у своїй майбутній судовій діяльності.