Національна школа суддів України

5 вересня 2018р. Конвенція як живий інструмент

5 вересня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для 8 групи слухачів та слухачок спеціальної підготовки проведено тренінг про конвенційні стандарти захисту прав людини у світлі практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до національних стандартів суддівської освіти програма  спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді орієнтована на вивчення матеріального та процесуального права, конвенцій та міжнародних договорів, ратифікованих Україною, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Тренінг із вивчення загальних положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, її структури та ролі рішень Європейського суду з прав людини провели судді Христина Гладишева та Андрій Савчак.

У ході тренінгу слухачі та слухачки вивчили питання щодо конвенційного механізму захисту прав людини, основних принципів тлумачення ЄКПЛ та її місце у правовій системі України, а також виконання рішень Європейського суду.

Значну увагу на тренінгу зверталося на те, що Конвенція є живим інструментом і покликана гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, а права практичні та ефективні.

Упродовж тренінгу проводилися тестування на перевірку опрацювання,  засвоєння та розуміння учасниками матеріалів, які були запропоновані для самостійного вивчення.

Програма цього тренінгу також насичена відеоматеріалами, які урізноманітнюють процес підготовки та дають змогу зупинитись докладніше на питаннях загального характеру. У разі виникнення в майбутніх суддів питань у ході виконання індивідуальних завдань, тренери доступно висловлювали свої бачення вирішення справ із застосуванням практики Європейського суду.

Увесь тренінг орієнтований на вдосконалення вмінь і навичок слухачів і слухачок, необхідних для здійснення професійної діяльності.