Національна школа суддів України

5 грудня 2018 р. Рішення господарського суду – імперативний процесуальний акт

5 грудня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для 10-ї групи слухачів і слухачок спеціальної підготовки проводився тренінг з написання судових рішень у господарському судочинстві.

Справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави є  завданням господарського судочинства.

Судова діяльність, починаючи з прийняття позовної заяви та подальшого судового розгляду, спрямована на ухвалення судового рішення – процесуального документа, яким суд на підставі достовірно встановлених фактів і в суворій відповідності з нормами процесуального та матеріального права вирішує спір про право по суті. Тому тренінг “Написання судових рішень в господарському судочинстві” є логічною складовою програми підготовки майбутніх суддів.

У програму тренінгу для кандидатів та кандидаток на посаду судді закладено вивчення таких питань

як вид, структура та зміст судового рішення; 

форми господарського судочинства;

процесуальні ухвали у господарському судочинстві, їх характеристика та особливості написання;

особливості написання судових рішень в окремих категоріях справ, пов’язаних  

з укладанням, виконанням та розірванням господарських договорів;

із земельними та корпоративними спорами;

спорами, що виникають з права інтелектуальної власності.

Окреме питання програми тренінгу присвячено особливостям мови та стилю написання судових рішень.

Для проведення цього тренінгу запрошено досвідчених суддів–викладачів: Світлану Бойко, Олену Малєєву та Романа Кидисюка.                                                                          

Олена Малєєва розпочала тренінг мотивацією майбутніх суддів на написання якісних судових рішень, які будуть інструментом захисту порушених чи  оспорюваних прав.

“Із прийняттям змін до процесуальних кодексів відбулася доречна уніфікація процесуальних норм, однак зараз господарський процес містить новели щодо форми, структури та порядку складання процесуальний документів”,– зазначив Роман Кидисюк.

При вивченні  особливостей написання судових рішень у земельних, корпоративних спорах і спорах, що виникають із права інтелектуальної власності, Світлана Бойко наводила приклади написання резолютивної частини рішення в цих категоріях справ.

З метою опанування мистецтва написання судових рішень і підвищення мовної грамотності судово–процесуальної сфери, у межах тренінгу кандидатам і кандидаткам на посаду судді було презентовано особливості  написання судових рішень у господарському судочинстві.