Національна школа суддів України

3 вересня 2018р. Корупція як загроза соціальної справедливості

3 вересня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для однієї з груп кандидатів на посаду судді проведено тренінг щодо європейських стандартів та практики застосування національного антикорупційного законодавства.

Корупція є складним соціальним явищем, що негативно впливає на соціально–економічний і політичний розвиток держави, загрожує реалізації принципів верховенства права й соціальної справедливості, підриває основи демократії та порушує права людини.

Тренінг на таку тему включений до програми спеціальної підготовки з тою метою, щоб створити основу для підвищення рівня антикорупційної культури майбутніх суддів.

Роботу тренінгу судді Ольга Бородійчук і Андрій Жук розпочали із демонстрації відеоролика з “елементами корупційних діянь”. Після цього в аудиторії було проведено обговорення факторів, що  впливають на виникнення та поширення корупції, актуальних питань щодо застосування антикорупційного законодавства та шляхів протидії корупції в Україні.

Особливу увагу слухачів і слухачок у ході тренінгу було зосереджено на механізмах дотримання суддею законодавства щодо конфлікту інтересів та окремих аспектах запобігання корупції, зокрема:  розкриття інформації з метою запобігання конфлікту інтересів, електронне декларування, особливості декларування кредитів, цінних паперів, нерухомості.

Тренери проводили тренінг із використанням інтерактивних методів підготовки дорослої аудиторії, зокрема презентацій у форматі Power Point, експрес–опитувань за допомогою електронної системи клікерів.

За допомогою такого опитування викладачі мали змогу виявити рівень знань слухачів і слухачок щодо правових засад функціонування системи запобігання корупції в Україні, розуміння ними таких термінів як “корупція”, “неправомірна вигода”, “подарунок”, “контрибутивна вина” тощо.

З метою активізації участі всіх слухачок і слухачів у тренінгу, викладачі неодноразово проводили мозкові штурми та  пропонували їм для виконання в малих групах практичні завдання, після чого майбутні судді презентували думки своїх колег, а досвідчені  судді модерували обговорення зроблених презентацій.   

Практичні завдання тренінгу були орієнтовані на вдосконалення вміння майбутніх суддів виявляти  корупційні ризики та визначати можливі шляхи їх запобігання, знаходити в запропонованих ситуаціях конфлікт інтересів і вишукувати варіанти врегулювання таких конфліктів у процесуальному та  поза процесуальному порядку.