Національна школа суддів України

26-27 листопада 2018 р. Як унеможливити прийняття формальних і необґрунтованих рішень

26–27 листопада 2018 року у Львівському регіональному відділенні для 8-ї групи слухачів спеціальної підготовки проводився тренінг про особливості вирішення земельних спорів.

Цивільні справи, що виникають із земельних правовідносин належать до складної категорії. Це зумовлено багатьма чинниками: законодавчим закріпленням і функціонуванням різноманітних форм власності на землю; специфікою об’єкта земельних спорів; властивостями земель та їх цільовим призначенням; наявністю екологічної складової в окремих земельних спорах.

З огляду на зазначене, а також з метою недопущення порушення прав і свобод суб’єктів земельних правовідносин, унеможливлення прийняття формальних та необґрунтованих рішень тренінг на тему: “Вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин” для майбутніх суддів тривав два дні.

У перший день тренінгу обговорювалися найпоширеніші категорії спорів, що виникають із земельних правовідносин; належність земельних спорів до господарської юрисдикції. Увагу слухачів і слухачок було звернуто, зокрема на категорії спорів, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства, та на ефективні способи захисту прав на землю.

Під час опрацювання питань щодо припинення права користування земельною ділянкою увагу було звернуто на розмежування понять “припинення права користування земельною ділянкою” та “припинення договору оренди землі”.

Упродовж другого дня тренінгу слухачі та слухачки опрацьовували питання поновленння договору оренди землі та відповідальності за порушення земельного законодавства.

Суддя Роман Крупник звернув увагу на те, що у випадку поновлення дії договору оренди землі на новий строк необхідно враховувати, чи орендар належно виконує свої обов’язки за договором. У цих справах належним способом захисту переважного права орендаря на поновлення договору оренди на новий строк, є вимога визнати укладеною додаткову угоду до договору оренди землі про поновлення його дії та визнати договір оренди поновленим.

Належну увагу під час тренінгу було звернуто на вирішення питання про задоволення вимог щодо стягнення шкоди, завданої самовільним зайняттям земельної ділянки, порядку визначення такої шкоди та його нормативному регулюванню.

Суддя Наталія Березяк наголосила майбутнім суддям, що у вирішенні питання про застосування заходів відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки необхідно враховувати, що саме по собі встановлення судом наявності фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як самовільне її зайняття. Тому при вирішенні таких спорів необхідно досліджувати, чи передбачено спеціальним законом отримання правовстановлюючих документів на земельну ділянку для розміщення певних об'єктів; причини відсутності таких документів у особи, що використовує земельну ділянку; ужиття нею заходів до оформлення права на земельну ділянку тощо.