Національна школа суддів України

25-26 вересня 2018 р. Судовий розгляд трудових спорів

25-26 вересня 2018 року в Львівському регіональному відділенні в 10 групі  слухачів спеціальної підготовки проводиться тренінг на тему “Особливості розгляду трудових спорів”.

Порушення законодавства про працю, неспівпадіння інтересів роботодавця та працівника, а також низький рівень правової культури учасників трудових правовідносин є причиною виникнення трудових спорів.

Оскільки частиною судової практики є справи, які виникають між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, з одного боку, та працівником або трудовим коллективом з іншого, то і в Програму підготовки майбутніх суддів включено тренінг щодо особливостей розгляду таких спорів.

Під час роботи на тренінгу кандидати та кандидатки ознайомилися з основними  нормативно-правовими актами та судовою практикою, що регулюють трудові правовідносини, в тому числі щодо укладення, припинення та розірвання трудового договору; оформлення та ведення трудових книжок; питання пов’язані з робочим часом та часом відпочинку, охороною праці тощо.

Попри те, що дводенний тренінг насичений великою кількістю теоретичного матеріалу, належної уваги приділено “засвоєнню” матеріалу слухачами. З цією метою розробниками у програму тренінгу включено велику кількість практичних завдань з подальшим обговоренням їх результатів.

Найбільш дискутивними були питання щодо порядку нарахування  працівникам середнього заробітку та включення в розрахунок середньомісячної заробітної плати сум, отриманих незаконно звільненим працівником за новим місцем праці.

В Львівському регіональному відділенні тренінг проведено за участі Олени Кожух та Наталії Курій - досвідчених суддів-тренерів.

На основі викладеної інформації слухачами та слухачками спеціальної підготовки отримано знання та навички  у сфері застосування норм трудового законодавства та судової практики при розгляді трудових спорів.