Національна школа суддів України

19–20 вересня 2018 р. Акцент на актуальні питання судової практики у кредитних справах

19–20 вересня 2018 року у Львівському регіональному відділенні в 9 групі спеціальної підготовки проводився тренінг на тему “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних правовідносин”.

Справи за позовами, що виникають при укладенні, забезпеченні, виконанні та припиненні кредитних договорів, а також при визнанні їх недійсними, у своїй основі мають правову вимогу – спір про право, який передається на розгляд суду та  повинен здійснюватись у точній відповідності із законом.

На практиці має місце неоднаковий підхід до тлумачення та застосування норм як матеріального так і процесуального права при вирішенні таких спорів, що в свою чергу не сприяє формуванню єдиної судової практики. Тому до програми підготовки майбутніх суддів включено дводенний тренінг щодо особливостей розгляду справ, які виникають із кредитних правовідносин.

На початку тренінгу викладачі зробили акцент на рішення Європейського суду з прав людини в зазначеній категорії справ і міжнародних угодах, ратифікованих Україною.

У ході тренінгу кандидати та кандидатки на посаду судді вивчали правила підсудності кредитних справ;  кредитний договір: його суб’єктний склад та істотні умови; особливості та види проваджень у порядку цивільного судочинства, які застосовуються для стягнення кредитної заборгованості; застосування позовної давності у кредитних спорах.

Тренери звертали увагу слухачів та слухачок на практику Великої Палати Верховного Суду щодо юрисдикції спорів у справах щодо  захисту прав кредиторів за їх позовами до боржників і кількох поручителів, у межах одного виду судочинства, з урахуванням того, що порука є способом забезпечення зобов’язань боржника перед кредитором і має похідну правову природу від правовідносин, що виникають з кредитного договору.

Окремо у програмі тренінгу виділено питання доцільності використання того чи іншого виду забезпечення виконання зобов’язань, що виникають з договору позики чи кредитного договору. Викладачі акцентували увагу майбутніх суддів на актуальних питаннях судової практики.

На заняттях цього курсу слухачі та слухачки опрацювали найважливіші аспекти кредитних правовідносин і суміжних з ними інститутів та отримали нові знання та  навички, необхідні для розгляду справ зазначеної категорії.

Разом з майбутніми суддями два дні в аудиторії у Львівському регіональному відділенні тренерами були досвідчені судді Ігор Бермес, Андрій Грушицький і Петро Стельмащук.