Національна школа суддів України

18 червня 2018 р. Як протидіяти домашньому насильству

18 червня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для кандидатів на посаду судді проведено тренінг щодо особливостей розгляду справ про вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування (ст.173-2 КУпАП).

На сьогодні значна кількість людей потерпає від домашнього насильства. Більшість з них не звертається за захистом своїх прав, оскільки тривалий час проблема домашнього насильства залишалась закритою, а будь–яке втручання в сімейні відносини з боку держави та суспільства вважалося втручанням у приватне життя.

Сам по собі факт законодавчого закріплення відповідальності за вчинення таких правопорушень є недостатнім, бо життя вимагає наявності ефективних механізмів захисту прав потерпілих.

Серед адміністративних правопорушень, що кваліфікуються як посягання на громадський порядок і громадську безпеку: насильство в сім’ї та невиконання заборонного припису є найпоширенішими. Тому така категорія справ є предметом вивчення кандидатами та кандидатками на суддівські мантії.

Тренером на цьому занятті була суддя Ганна Шендрікова.

У ході тренінгу слухачі та слухачки:

– проаналізували норми національного матеріального та процесуального законодавства, а також міжнародних договорів України у сфері протидії насильству в сім’ї, які стали частиною національного законодавства

– обговорили види домашнього насильства, зокрема за ознакою статі

– отримали навички відрізняти домашнє насильство, яке є адміністративним правопорушенням від кримінально–караного діяння, яке містить ознаки домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Викладачем Ганна Шендрікова наголошувала, що у справах про вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису необхідно дотримуватись загальних засад щодо притягнення до адміністративної відповідальності

- строків розгляду справи та забезпечувати безпосередню участь особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення

- балансу законних прав та інтересів учасників процесу, щоб не допустити зловживання своїми правами жодною із сторін.

За результатами тренінгу майбутні судді отримали нові знання, уміння та навички, необхідні для розгляду такої категорії справ у майбутньому. Вони зрозуміли соціальний контекст та необхідність запобігати домашньому насильству, а також роль судді в цьому процесі.

Програмою тренінгу передбачено демонстрацію відеоматеріалу, роботу у форматі “коментарі–запитання–відповіді”, виконання практичного завдання з його подальшою презентацією групами та загальним обговоренням.