Національна школа суддів України

16 жовтня 2018р. Один із ключових тренінгів підготовки майбутніх суддів

16 жовтня 2018 року у Львівському регіональному відділенні для 9-ї групи слухачів спеціальної підготовки проводився тренінг щодо написання судових рішень.

Відповідно до статті 1291 Конституції України та статті 13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України, завдяки чому воно має “особливий статус” серед інших процесуальних документів і сприймається як воля держави. Рішення, що ухвалюється судом – це також правовий засіб захисту конкретного суб’єктивного права та результат процесуальної діяльності суду.

Тому зазначений тренінг включено до програми підготовки майбутніх суддів та є одним із ключових. Окрім того, вивчення кандидатами та кандидатками блоку цивільного судочинства підсумовується написанням рішення в цивільній справі.

Інформацію, яка є предметом вивчення на тренінгу подавалася слухачам і слухачкам у такій послідовності:

- види судових рішень та їх класифікація

- структура та зміст рішення суду в позовному, окремому та наказному провадженнях

- структура та зміст рішення суду в позовному, окремому та наказному провадженнях

- мотивувальна та резолютивна частини рішення суду

- особливості викладення та оформлення різних видів ухвал

- виправлення недоліків судового рішення судом, що його ухвалив: виправлення описок та арифметичних помилок, додаткове рішення, роз’яснення рішення тощо.

Законність та обґрунтованість судового рішення як вимоги до судового рішення передбачені статтею 263 ЦПК України. Однією з умов прийняття такого судового рішення є неухильне дотримання судом встановлених законом вимог до його форми й змісту.

Із вимогою обґрунтованості судового рішення тісно пов’язана вимога вмотивованості судового рішення, адже вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення. Саме в мотивувальній частині судового рішення викладається правова позиція суду, яка вплине на права та обов’язки сторін у справі.

Суддя–викладач Тарас Котормус зазначив, що мотивувальну частину рішення суду можна умовно поділити на дві складові: встановлені судом обставини (факти) та безпосередньо юридична кваліфікація встановлених обставин. Також тренер наголосив, що від викладення мотивувальної частини рішення залежить його переконливість і свідчить якість розглянутої справи. Недоліки мотивувальної частини рішення суду є підставою для його скасування.

Тренінг для кандидатів і кандидаток на посаду судді є прикладним і спрямованим допомогти майбутнім суддям отримати знання, розвинути уміння та навички щодо підготовки та написання законних, обґрунтованих та справедливих судових рішень у цивільних справах.