Національна школа суддів України

10-11 травня 2018 р. Перші кроки до застосування Оргуської Конвенціїї

10-11 травня в місті Львові, в  офісі Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» відбувається зустріч розробників, викладачів та адміністраторів дистанційного курсу для суддів «Права людини та охорона довкілля».

Курс розробила Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” за сприяння Національної школи суддів України та фінансової підтримки програми USAID «Нове правосуддя» в рамках проекту «Ефективне правосуддя для захисту довкілля та екологічних прав громадян”. У роботі над курсом брали участь досвідчені судді та юристи-практики. Кожна людина має право жити в довкіллі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, а також зобов'язана як індивідуально, так і спільно з іншими людьми захищати і покращувати довкілля на благо нинішнього та майбутніх поколінь. Для забезпечення можливості відстоювати це право та виконувати цей обов'язок, громадськість повинна мати доступ до інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, які стосуються довкілля. Дієві судочинні механізми мають бути доступними для громадськості з метою забезпечення захисту її інтересів і дотримання законності, в тому числі з питань, що стосуються довкілля. Виходячи з цього виникла необхідність створення надзвичайно актуального в умовах сьогодення дистанційного курсу.

Член правління МБО ЕПЛ, Радник Голови Державної судової адміністрації України Ірина Войтюк, провідний юрисконсульт МБО ЕПЛ Софія Шутяк, суддя  Апеляційного суду Львівської області Наталія Курій, голова Миколаївського окружного адміністративного суду Віталій Брагар, викладач-координатор відділу підготовки викладачів (тренерів) Тамара Закревська та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій НШСУ Олег Борисюк обговорюють нагальні питання, які виникають на етапі пілотування курсу, вносять пропозицїї до навчальної програми та розглянули організаційні питання щодо наступних зустрічей.