Національна школа суддів України

Інститут наставництва в дії

У районних судах міста Львова 31 кандидат на посаду судді проходить стажування з цивільного судочинства згідно з графіком спеціальної підготовки.

У Національній школі суддів України  проходять спеціальну підготовку фахові юристи.

Але так чи інакше існує своєрідний “розрив” між рівнем теоретичної підготовки та вимогами й прикладними навичками, якими повинні володіти та яким мають відповідати претенденти на суддівські мантії.

Тому стажування є обов’язковою складовою спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та має на меті навчити майбутніх суддів застосовувати на практиці теоретичні  знання, отримані в ході спеціальної підготовки в Національній школі суддів України.

У ході стажування вони мають сформувати професійні та особисті якості для виконання професійних завдань судді в майбутньому.

Для оптимальної адаптації кандидатів на посаду судді до здійснення правосуддя запроваджено інститут наставництва: передачу знань і досвіду від функціонального судді - майбутньому судді.

Перелік питань і завдань, що вивчаються та виконуються кандидатами та кандидатками на посаду судді, визначено в їхніх індивідуальних планах.

Наставництво в повній мірі створює умови майбутнім суддям для розкриття їх професійного та особистого потенціалу, а також скоротить термін їхньої адаптації до конкретних умов і вимог професійної діяльності, забезпечить належний захист прав і свобод людини та громадянина через призму здійснення високої  якості правосуддя в майбутньому.