Національна школа суддів України

Комісія з проведення експертизи цінності документів Національної школи суддів України

Склад

Голова комісії — Мазурок В.А., проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

Заступник голови  Шалаєва Т.О., начальник відділу організаційного забезпечення та контролю.

Секретар — Савчук І.А., головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю.

Члени комісії:

Пелих  О.А. - начальник юридичного відділу;

Савлук С.А. - представник ЦДАВО України (за згодою).