Національна школа суддів України

Комісія з обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам НШСУ

Склад

Голова комісії - Мазурок В.А., проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

Члени комісії:

Пелих О.А. -  начальник юридичного відділу;

Цимбалюк О.В. - начальник відділу по роботі з персоналом;

Дрозд  С.А. - начальник відділу бухгалтерського обліку та планової діяльності.

Завдання: забезпечує обчислення стажу роботи відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 №329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України». 


Пелих Олександр Андрійович