Національна школа суддів України

24.11 - 24.12.2022 року. Дистанційний курс «Мова судово-процесуальної сфери».

Національна школа суддів України суддів запрошує 24.11–24.12.2022 року підвищити рівень мовно-мовленнєвої компетентності на дистанційному курсі «Мова судово-процесуальної сфери». За результатами проходження навчання учасники будуть знати: структурно-мовні типи норм сучасної української літературної мови; лексичні, стилістичні та граматичні особливості офіційно-ділового стилю; уміти: доречно й правильно використовувати різні мовні засоби в усній і писемній професійній комунікації; послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною літературою, необхідною для вдосконалення мовної культури.

Курс складається з 4-х модулів:

Модуль 1. Фонетичні аспекти професійного мовлення

Модуль 2. Правописні норми сучасної української мови

Модуль 3. Граматична форма судово-процесуальних документів

Модуль 4. Лексичні тонкощі мови права

Запрошуємо зареєструватися та пройти навчання на дистанційному курсі.

Після успішного проходження курсу судді отримають електронний Сертифікат Національної школи суддів України.


Реєстрація на курс тут