Національна школа суддів України

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Питання підготовки суддів та працівників апаратів судів, підвищення їх кваліфікації регулюються главою 3 розділу IV Регламент Національної школи суддів України (нова редакція), що затверджений наказом НШСУ від 24.06.2016 № 34.

Питання підготовки працівників апаратів судів, підвищення їх кваліфікації регулюються главою 3 розділу IV Регламенту Національної школи суддів України (нова редакція), що затверджений наказом НШСУ від 24.06.2016 № 34.