Національна школа суддів України

Про Національну школу суддів України

Підготовка висококваліфікованих кадрів для судової системи України має загальнодержавне значення та є запорукою підвищення якості здійснення правосуддя й відповідно — покращення міжнародного іміджу України.

Реалізація цього завдання у форматі судової реформи в Україні вимагала заснування окремої установи, якою стала Національна школа суддів України, утворена 21 грудня 2010 року на базі Академії суддів України.

Національну школу суддів України з 18 листопада 2013 року очолює Оніщук Микола Васильович – доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково–дослідну діяльність.

Національна школа суддів України забезпечує

        організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;

        підготовку суддів, яких призначено на посаду судді вперше,

        яких обрано на посаду судді безстроково,

        які займають адміністративні посади в судах;

        періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації;

        підготовку працівників апаратів судів;

        проведення наукових досліджень з питань удосконалення судочинства;

        вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;

      науково–методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Національна школа суддів України діє відповідно до схваленого Стратегічного плану розвитку на 2014–2018 роки, який є довгостроковим планом на основі проміжних цілей, які Національна школа суддів України визначила з урахуванням стратегії розвитку судової влади України.

У 2013 році Національна школа суддів України вперше в Україні організувала проведення спеціальної підготовки 630 кандидатів на посаду судді в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

У 2014 році Національна школа суддів України здійснила підготовку:

        1774 суддів, призначених на посаду судді вперше,

        1412 суддів, обраних на посаду судді безстроково,

        283 суддів, призначених/обраних на адміністративні посади,

        4194 працівників апаратів судів;

        періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 3887 суддів.

126 суддів пройшли періодичне навчання з метою підвищення кваліфікації на дистанційному курсі “Судова етика”, розробленому фахівцями Національної школи суддів України спільно з експертами Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя” в рамках домовленостей про співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи, що пройшов успішну апробацію та впроваджений у процес підготовки суддів.

У 2014 році вперше було організовано та проведено підготовку 273 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України.

Для проведення підготовки суддів Національна школа суддів України залучає високопрофесійний суддівський викладацький склад.

У 2014 році навчальні заходи проводили 341 суддя, 22 працівники Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, 22 штатні працівники Національної школи суддів України, 178 інших фахівців.

У рамках проведення планових наукових досліджень наукові співробітники Національної школи суддів України підготували  такі науково– методичні посібники: “Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ”, “Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя”, “Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності”, “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” та інші. Електронні версії цих посібників доступні для ознайомлення на офіційному веб–сайті Національної школи суддів України.

Уся діяльність з міжнародного співробітництва спрямована на перетворення Національної школи суддів України на заклад суддівської освіти, який відповідає міжнародним стандартам, національним потребам у кадровому забезпеченні судів, потужний навчальний та науково–методичний центр підготовки висококваліфікованих суддів, розробки та впровадження інноваційних методів спеціальної підготовки. Такий курс було закріплено у Стратегічному плані розвитку Національної школи на 2014–2018 роки. Для цього Національна школа суддів України налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями, проектами та програмами міжнародної технічної допомоги, посольствами країн, акредитованих в Україні, іноземними закладами суддівської освіти – все це дозволяє залучати кращий світовий досвід та фінансування для вирішення нагальних потреб підготовки професійних кадрів для судової системи України.

Національна школа суддів України має усталені зв’язки та є одним з учасників низки програм і проектів за підтримки Європейського Союзу (ЄС), Ради Європи (РЄ),  Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади. У різні роки Національна школа суддів України також співпрацювала з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Програмою розвитку ООН в України (ПРООН), Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВБ ООН), Програмою розвитку комерційного права при Міністерстві торгівлі США (CLDP), Світовим банком. Щорічно партнерами Національної школи суддів є близько 15 проектів та програм міжнародної технічної допомоги. Зокрема, у 2014 році їх було 14.

 Національна школа суддів України є членом міжнародних організацій: Міжнародної організації суддівської освіти, яка об’єднує 117 закладів освіти для суддів і прокурорів із 71 країни світу. Вона також представлена у європейській мережі закладів суддівської освіти – Лісабонській мережі.

Символіка