jordan scapeair jordan femme Про Національну школу суддів України
Національна школа суддів України

Про Національну школу суддів України

Підготовка висококваліфікованих кадрів для судової системи України має загальнодержавне значення і є запорукою підвищення якості здійснення правосуддя і відповідно — покращення міжнародного іміджу України.

Реалізація цього завдання у форматі судової реформи в Україні вимагала заснування окремого навчального закладу, яким стала Національна школа суддів України, утворена рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 21 грудня 2010 року.

17 січня 2011 року Президент України видав відповідний указ, яким доручив прискорити формування Національної школи суддів України на базі Академії суддів України.

Національну школу суддів України з моменту її утворення до 11 жовтня 2012 року очолював юрист найвищого професійного рівня, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Голова Верховного Суду України 2002–2006 років, заслужений юрист України, повний кавалер ордена «За заслуги» Маляренко Василь Тимофійович.

18 листопада 2013 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  на посаду ректора Національної школи суддів України призначений Микола Васильович Оніщук - доктор юридичних наук, заслужений юрист України, міністр юстиції України у 2007–2010 роках, член Конституційної Асамблеї, повний кавалер ордена «За заслуги».

У відповідності з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково—дослідну діяльність.

Структура Національної школи суддів України відповідає завданням, які поставлені перед нею:

  • організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;
  • підготовка суддів, яких призначено на посаду судді вперше;
  • яких обрано на посаду судді безстроково;
  • яких призначено на адміністративні посади в судах;
  • періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації;
  • підготовка працівників апаратів судів;
  • проведення наукових досліджень з питань удосконалення судочинства;
  • вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
  • науково — методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище Україні в 2012 році” від 03.07.2012 р. у розділі 5.2. “Забезпечення прав людини та справедливий суд” Глава держави наголосив на необхідності відкоригувати Закон України “Про судоустрій і статус суддів”, наділивши повноваженнями щодо підготовки суддів лише Національну школу суддів України, а не підпорядковані виконавчій владі заклади освіти.

За цю чверть десятиріччя (2,5 роки) за підтримки Вищої кваліфікаційної комісії суддів України професіональний та наполегливий керівний склад (Ректорат) Національної школи суддів України зібрав команду, яка готова вирішувати серйозні та складні завдання та долати тимчасові труднощі періоду становлення. На сьогодні налагоджена чітка та ефективна співпраця між усіма структурними підрозділами Національної школи суддів України,  а також співробітництво Національної школи суддів України з органами державної влади України.

Національна школа суддів України розуміє значення підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи та важливість її ролі в підвищенні ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні.

Цей напрямок роботи в Національній школі суддів України забезпечує Анатолій Васильович Костенко, проректор з підготовки кадрів для судових органів, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України.

В його безпосередньому підпорядкуванні знаходяться відділи організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів та працівників апаратів судів, а також регіональні відділення НШСУ.

За перший рік свого існування Школа організувала та провела заняття для 7077 суддів та працівників апаратів судів.

За 2012 рік підготовку, передбачену Законом України “Про судоустрій та статус суддів” та  періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації, пройшли 15904 судді та працівники апаратів судів, що на 8827 осіб або на 44 відсотки більше, ніж за 2011 рік.

У 2013 році підготовку пройшли: 1849 – суддів, призначених на посаду судді вперше, що на 5,7% більше, ніж у 2012 році; 1187 суддів – обраних на посаду судді безстроково, що на 44,6% більше, ніж у 2012 році; 338  суддів – призначених на адміністративні посади, що майже на 10% менше ніж у 2012році.

Періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 5943 судді та підготовку – 6558 працівників апаратів судів (6838 та 6087 відповідно – у 2012 році). 

Усього за 2013 рік підготовку та  періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації, передбачені Законом України  “Про судоустрій та статус суддів”, пройшли 15908 суддів та працівників апаратів судів. 

За рахунок коштів Державного бюджету в Національній школі суддів України пройшли підготовку – 13569 осіб (85,3%); за кошти міжнародних організацій – 2339 осіб (14,7 %), що більше на 6%, ніж у 2012 році.

Для проведення підготовки суддів Національна школа суддів України залучає високопрофесійний суддівський викладацький склад.

Викладачами Національної школи суддів України є 24 судді Верховного Суду України, 57 судді вищих спеціалізованих судів; понад 400 суддів апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції, досвідчені працівники апаратів судів, Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь, видатні науковці, вчені та митці. 

Важливим завданням для Національної школи суддів України є виконання доручення Президента України щодо невідкладних заходів, пов’язаних із ухваленням Кримінального процесуального кодексу України про перепідготовку працівників правоохоронних органів, пенітенціарної служби, суддів та адвокатів із питань застосування нових положень кримінального процесуального законодавства. Національна школа суддів України розробила План заходів на виконання вищевказаного доручення. Протягом 2013 року Національна школа суддів України провела 426 навчальних заходів з питань застосування нових положень Кримінального процесуального кодексу України для 4100 осіб.

Констатацію цих фактів необхідно доповнити тим, що з початку лютого 2013 року Національна школа суддів України під керівництвом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вперше в Україні організувала проведення спеціальної підготовки 630 кандидатів на посаду судді в чотирьох вищих навчальних закладах у Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Школи є здійснення науково-дослідної роботи. Забезпечує цей напрям діяльності Наталія Георгіївна Шукліна — проректор з науково — дослідної роботи, кандидат юридичних наук, професор. З 2011 року член науково — експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї України.

Шукліна Н.Г. координує діяльність відділів науково — методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції; науково — методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення; науково — методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції; вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів; міжнародних зв’язків.

Н.Г. Шукліна також очолює Науково — методичну раду НШСУ, яка забезпечує планування та координацію науково — дослідної роботи, визначає пріоритетні напрями наукових досліджень та сприяє в їх здійсненні, заслуховує наукові звіти, розробляє рекомендації і пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки та перепідготовки кадрів для судової системи.

У рамках проведення планових наукових досліджень у НШСУ її наукові співробітники підготували  такі науково — методичні посібники: “Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ”, “Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя”, “Застосування в Україні европейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності”, “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” та інші. Електронні версії цих посібників доступні для ознайомлення на офіційному          веб–сайті Національної школи суддів України.

За здійснення заходів щодо організаційного забезпечення діяльності НШСУ, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у Школі відповідає Володимир Антонович Мазурок — проректор по забезпеченню організаційної діяльності НШСУ, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України. Він також координує діяльність відділів організаційного забезпечення діяльності та контролю, по роботі з персоналом, бухгалтерського обліку та планової діяльності, адміністративно-господарського та матеріального забезпечення, юридичного відділу та бібліотечної інформації та редакційно — видавничої діяльності.

Міжнародна діяльність Школи направлена на налагодження зв’язків та співробітництва з міжнародними організаціями, проектами та програмами міжнародної технічної допомоги, посольствами країн, акредитованих в Україні, іноземними закладами суддівської освіти з метою залучення кращого світового досвіду та фінансування для вирішення нагальних потреб підготовки професійних кадрів для судової системи України.

Національна школа суддів України в реалізації цих завдань співпрацює з такими міжнародними організаціями як Міжнародна організації суддівської освіти, Генеральний Секретаріат Ради Європи та Офіс Представництва Ради Європи в Україні, Агентство США з міжнародного розвитку, Програма розвитку комерційного права при Міністерстві торгівлі США, Канадська агенція міжнародного розвитку, Програма розвитку ООН, Міжнародна організацією з міграції та є учасником ряду проектів міжнародної технічної допомоги Україні.

У рамках програм та проектів міжнародної технічної допомоги НШСУ співпрацює з Проектом USAID «Справедливе правосуддя», Проектом USAID ‘Розвиток фінансового сектора«; Спільною програмою Європейської Союзу та Ради Європи «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю», Проектом Ради Європи «Поглиблення реформ правосуддя в державах Східного партнерства», Програмою Ради Європи «Посилення професійної підготовки щодо ЄКПЛ — Європейська програма освіти в галузі прав людини для юристів», Проектом «Підвищення рівня правової обізнаності стосовно прав людини та механізмів їхнього захисту» за підтримки Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні, Проектом «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів та судових структур у боротьбі з торгівлею людьми з метою примусової праці», також до спільної роботи залучено Інструмент інституціональної розбудови Європейського Союзу TAIEX та ін.

Національна школа суддів України є членом Міжнародної організації суддівської освіти, яка об’єднує заклади освіти для суддів і прокурорів з 94 країн світу.

За 9 місяців 2013 року підготовку та  періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 10576 суддів та працівників апаратів судів.

Зокрема, пройшли підготовку: 1219 – суддів, призначених на посаду судді вперше; 670 суддів – обраних на посаду судді безстроково; 205 суддів – призначених на адміністративні посади.

Періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли                 4210 суддів та підготовку – 4272 працівника апаратів судів.

За рахунок коштів Державного бюджету в Національній школі суддів України пройшли підготовку – 8895 осіб (84,1%); за кошти міжнародних організацій – 1681 особа (15, 9 %).