Національна школа суддів України

Про Національну школу суддів України

Підготовка висококваліфікованих кадрів для судової системи України має загальнодержавне значення та є запорукою підвищення якості здійснення правосуддя й відповідно — покращення міжнародного іміджу України.

Реалізація цього завдання у форматі судової реформи в Україні вимагала заснування окремої установи, якою стала Національна школа суддів України, утворена 21 грудня  2010 року на базі Академії суддів України.

Національну школу суддів України з 18 листопада 2013 року очолює Оніщук Микола Васильович – доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.

Національна школа суддів України здійснює

  • спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;
  • підготовку суддів, яких призначено на посаду судді вперше,
  • яких обрано на посаду судді безстроково,
  • яких призначено на адміністративні посади в судах;
  • періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації;
  • проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя;
  • підготовку працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації;
  • проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства;
  • вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
  • науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Національна школа суддів України діє відповідно до схваленого Стратегічного плану розвитку на 2014–2018 роки, який є довгостроковим планом на основі проміжних цілей, які Національна школа суддів України визначила з урахуванням стратегії розвитку судової влади України.

У 2013 році Національна школа суддів України вперше в Україні організувала проведення спеціальної підготовки 630 кандидатів на посаду судді в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

У 2014 році Національна школа суддів України здійснила підготовку 1774 суддів, призначених на посаду судді вперше, 283 суддів, обраних на адміністративні посади, 4194 працівників апаратів судів. Періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 3887 суддів.

За І півріччя 2015 року Національна школа суддів України здійснила підготовку:

        799 суддів, призначених на посаду судді вперше,

        852 суддів, обраних на посаду судді безстроково,

        189 суддів, обраних на адміністративні посади,

        2856 працівників апаратів судів;

      періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 2334 судді.

У травні 2015 року Національна школа суддів України вперше організувала та провела підготовку 40 суддів Верховного Суду України. Для проведення підготовки суддів Верховного Суду України було запрошено суддю Європейського суду з прав людини від Бельгії Пола Лемменса, суддю Верховного Суду Литви Гінтараса Году, члена Венеціанської Комісії   Джеймса Гамільтона, старшого юриста секції з доступу заяв секретаріату Європейського суду з прав людини Павла Пушкаря,  провідних українських учених – правників тощо.

Національна школа суддів України у 2015 році провела спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” (за сприяння Уряду Канади) 10 тренінгів для суддів загальних та адміністративних судів із питань застосування  ЄКПЛ та практики ЄСПЛ при здійсненні правосуддя;

тренінг з питань гендерної рівності для викладачів та експертів проекту ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”;

тренінг для суддів місцевих загальних суддів, призначення на посаду судді вперше, на тему: “Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ” тощо.

Для проведення підготовки суддів Національна школа суддів України залучає високопрофесійний суддівський викладацький склад.

Для проведення занять запрошуються викладачі  із числа суддів та працівників апаратів судів, ДСА України, органів суддівського самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, працівників  державних установ, організацій та інших осіб, які мають відповідні знання.

У 2014 році наукові співробітники Національної школи суддів України підготували  такі науково-методичні посібники: “Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ”, “Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя”, “Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності”, “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” та інші.

Протягом І півріччя 2015 року видано три номери загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання “Слово Національної школи суддів України”, а також з метою проведення серії тренінгів підготовлені та надруковані науково-методичні посібники для суддів “Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві” та “Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя”

Національна школа суддів України у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка видала підручник “Судоустрій України”, науково-практичний посібник “Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення”, розраховані на суддів, кандидатів на посаду судді, працівників суду та прокуратури,  адвокатів, інших фахівців у галузі права.

Електронні версії цих посібників доступні для ознайомлення на офіційному веб-сайті Національної школи суддів України.

Уся діяльність із міжнародного співробітництва спрямована на перетворення Національної школи суддів України на заклад суддівської освіти, який відповідає міжнародним стандартам, національним потребам у кадровому забезпеченні судів, потужний навчальний та науково-методичний центр підготовки висококваліфікованих суддів, розробки та впровадження інноваційних методів спеціальної підготовки. Такий курс було закріплено у Стратегічному плані розвитку Національної школи на 2014–2018 роки. Для цього Національна школа суддів України налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями, проектами та програмами міжнародної технічної допомоги, посольствами країн, акредитованих в Україні, іноземними закладами суддівської освіти – все це дозволяє залучати кращий світовий досвід та фінансування для вирішення нагальних потреб підготовки професійних кадрів для судової системи України.

Національна школа суддів України має усталені зв’язки та є одним з учасників низки програм і проектів за підтримки Європейського Союзу (ЄС), Ради Європи (РЄ),  Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади. У різні роки Національна школа суддів України також співпрацювала з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Програмою розвитку ООН в України (ПРООН), Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВБ ООН), Програмою розвитку комерційного права при Міністерстві торгівлі США (CLDP), Світовим банком. Щорічно партнерами Національної школи суддів є близько 15 проектів та програм міжнародної технічної допомоги. Зокрема, у 2014 році їх було 14.

Національна школа суддів України є членом міжнародних організацій: Міжнародної організації суддівської освіти, яка об’єднує 117 закладів освіти для суддів і прокурорів із 71 країни світу. Вона також представлена у європейській мережі закладів суддівської освіти – Лісабонській мережі.


Символіка